Hyppää sisältöön

EU:n opetusministerit: Erasmus-ohjelma laajenee, opintojen tunnustamisesta suositus

Opetus- ja kulttuuriministeriö
26.11.2018 18.33
Tiedote

EU:n opetusministerit kokoontuivat maanantaina Brysselissä. Suomea edusti opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen. Suomi tuki kokouksessa komission ehdotusta Erasmus-ohjelman rahoituksen kaksinkertaistamisesta seuraavalle kaudelle. Myös tavoite eurooppalaisen koulutusalueen luomisesta etenee.

Ministerineuvosto hyväksyi keskustelussa linjaukset koskien uutta Erasmus-ohjelmaa. Uuden ohjelman tavoitteena on tarjota entistä enemmän liikkuvuusmahdollisuuksia. Ohjelmaa myös laajennettaisiin muille kuin korkeakouluopiskelijoille.

– Suomi antaa vankan tukensa komission ehdotukselle kaksinkertaistaa Erasmus-ohjelman rahoitus, sanoi opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen kokouksessa.

– Erasmus-ohjelma on ollut EU:n menestystarina. Sen kautta kansainväliseen vaihtoon on päässyt osallistumaan jo yli 235 000 suomalaista. Haluamme tukea toiminnan jatkoa ja laajentamista nykyiseltä hyvältä pohjalta, ministeri sanoi.

Vuonna 1987 perustettu ohjelma oli alkujaan EU:n opiskelijavaihto-ohjelma korkea-asteen opiskelijoille, mutta vuosien mittaan sen soveltamisala ja kohderyhmä ovat laajentuneet. Erasmus-ohjelmaan on sen 30-vuotisen historian aikana osallistunut yli 9 miljoonaa kansalaista eri EU-maista.

Seuraavaksi Erasmus-ohjelmaa käsitellään Euroopan parlamentissa. Parlamentin raportin arvioidaan valmistuvan huhtikuussa 2019. Tällöin asiasta päätettäisiin lopullisesti Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella loppuvuonna 2019.

Opintojaksojen ja tutkintojen tunnustamisesta suositus

Ministerineuvosto hyväksyi suosituksen ulkomailla suoritettujen tutkintojen ja opintojaksojen automaattisen tunnustamisen edistämisestä.

Jäsenmaat asettavat tavoitteeksi, että vuonna 2025 yhdessä jäsenmaassa saatu toisen asteen tai korkea-asteen tutkinto tunnustetaan automaattisesti jatko-opintoihin pääsemiseksi.

Vastaavasti toisessa jäsenvaltiossa suoritetun opintojakson tulokset tulisi jatkossa tunnustaa osaksi opintoja, kunhan oppimistulokset ovat lähtömaan kansallisten opetussuunnitelmien tai ennalta sovittujen opintosopimusten mukaisia.

Suositus on osa toimenpiteitä eurooppalaisen koulutusalueen luomiseksi vuoteen 2025 mennessä. Koulutusalueen tavoitteena on varmistaa, että rajat eivät olisi opintojen ja opiskelijaliikkuvuuden esteinä.

Lisätietoja:
- opetusministerin erityisavustaja Heikki Kuutti Uusitalo, [email protected], p. 050 302 8246
- opetusneuvos Minna Polvinen, [email protected], p. 02953 30262