Ympärivuotinen opiskelu korkeakouluissa

Kärkihankkeessa parannetaan mahdollisuuksia opiskella ympärivuotisesti ja aiemmin hankitun osaamisen tunnustamista.

 

Korkeakoulut tukevat mahdollisuuksien tasa-arvoa ja edistävät tutkintojen suorittamista tavoiteajassa kaikilla tutkintotasoilla. Korkeakoulut lisäävät joustavia opiskelumahdollisuuksia sekä aiemmin hankitun osaamisen tunnustamista. Korkeakoulut monipuolistavat opiskelijoiden ohjausta ja lisäävät yhteistyötä työelämän kanssa. Toimivat ura- ja rekrytointipalvelut tukevat nopeaa valmistumista ja työllistymistä. Korkeakoulut ottavat käyttöönsä valtakunnallisen uraseurannan.

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee toimia, joilla korkeakoulut parantavat, lisäävät ja monipuolistavat kesäopetustarjontaa, verkko-opetuksen mahdollisuuksia ja intensiivikursseja. Kesäopetustarjonnan kehittymistä seurataan tavoitteellisesti. Tuetaan tenttiakvaarioiden käyttöönottoa kaikissa korkeakouluissa.

Toimia

  • Tulossopimuksissa yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa on sovittu korkeakoulukohtaisista toimista kärkihankkeen tavoitteisiin liittyen.
  • Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee korkeakoulujen kehittämisohjelman erityisavustuksilla korkeakoulujen yhteisiä kehittämishankkeita.
  • Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustamisesta tehdään korkeakoulukohtainen arviointi, jonka pohjalta määritellään kehittämiskohdat.

Lisätietoja

Petri Haltia, Opetusneuvos 
OKM, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto (KTPO), Kärkihankeryhmä (KÄR) 0295330096