Yliopistot Suomessa

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla toimii 14 yliopistoa, joista kaksi on säätiölain mukaisia säätiöitä ja muut julkisoikeudellisia laitoksia. Sotilasalan korkeakoulututkinnot suoritetaan puolustushallinnon alaisessa Maanpuolustuskorkeakoulussa (MPKK).

Yliopistot

Aalto-yliopisto*
Helsingin yliopisto
Itä-Suomen yliopisto
Jyväskylän yliopisto
Lapin yliopisto
Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Oulun yliopisto
Svenska handelshögskolan
Taideyliopisto
Tampereen teknillinen yliopisto*
Tampereen yliopisto
Turun yliopisto
Vaasan yliopisto
Åbo Akademi 

Säätiöinä toimivat merkitty tähdellä (*).

Sotilasalan korkeakoulututkinnot suoritetaan puolustushallinnon alaisessa Maanpuolustuskorkeakoulussa (MPKK).

 

Suomen yliopistot UNIFI ry

Suomen yliopistot UNIFI ry on yliopistojen yhteistyöorganisaatio, jonka jäseniä ovat kaikki yliopistolaissa mainitut yliopistot (14) sekä Maanpuolustuskorkeakoulu.

 

Tutustu tarkemmin