Anne Luoto-Halvari, ylitarkastaja

opetus- ja kulttuuriministeriö, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto, Osaston päällikön esikunta
0295330200  
Postiosoite: PL 29, 00023 Valtioneuvosto,
Käyntiosoite: Meritullinkatu 10, 00170 Helsinki