Varhaiskasvatuslainsäädännön uudistaminen

Tältä sivulta löydät varhaiskasvatuslain valmisteluun liittyvät asiakirjat sekä perustiedot hankkeesta.

Ehdotus hallituksen esitykseksi uudeksi varhaiskasvatuslaiksi oli laajalla lausuntokierroksella alkuvuodesta 2018. Lausuntopalaute otetaan huomioon hallituksen esityksen viimeistelyssä ennen sen viemistä valtioneuvoston istuntoon ja eduskunnalle.