Taiteen ja kulttuurin valtionosuudet

Museoiden, teattereiden ja orkestereiden ylläpitäjille myönnetään valtionosuutta laitosten käyttökustannuksiin. Valtio osallistuu näin kulttuuripalveluiden rahoittamiseen ja pyrkii turvaamaan niiden tasapuolisen tarjonnan ja saatavuuden. Valtionosuutta saavien museoiden, teattereiden ja orkestereiden verkosto kattaa koko maan.

 

Valtionosuusjärjestelmä (VOS) on osa kulttuuripolitiikan ohjausjärjestelmää. Valtionosuusjärjestelmä on laskennallinen ja perustuu henkilötyövuosiin ja sen yksikköhintaan. Teattereiden, orkestereiden ja museoiden valtionosuudet sisältyvät valtiontalousarvioissa opetus- ja kulttuuriministeriön pääluokkaan.

Museo, teatteri tai orkesteri voidaan hyväksyä valtionosuuden piiriin hakemuksen perusteella. Valtionosuuden saamisen edellytyksistä säädetään laissa ja sitä myönnetään valtion talousarvion asettamissa rajoissa. Ministeriö ei välttämättä voi myöntää valtionosuuteen oikeuttavia henkilötyövuosia täysimääräisinä.

Valtionosuusjärjestelmää täydennetään mm. erilaisilla kehittämisavustuksilla.

Kulttuurin valtionosuuksien rahoituksen uudistus

Kulttuurin valtionosuuksien rahoituksen uudistus

Museoiden, teattereiden ja orkestereiden rahoituksen valtionosuusjärjestelmää uudistetaan.

Kulttuurin VOS-uudistus

Lisätietoja

Katri Santtila, Kulttuuriasiainneuvos 
OKM, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) 0295330285  


Päivi Salonen, Kulttuuriasiainneuvos 
OKM, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) 0295330281  


Mervi Tiensuu-Nylund, Kulttuuriasiainneuvos 
OKM, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) 0295330312