Valtionavustusten digitalisoinnin esiselvitys

valtionavustusten digitalisoinnin esiselvitysEsiselvitys valtionavustusten digitalisoinnista on yksi hallituksen Digitalisoidaan julkiset palvelut -kärkihankkeen alahankkeista.

Esiselvitys koskee koko valtionhallintoa, mutta sitä tehdään opetus- ja kulttuuriministeriön johdolla. Esiselvitys valmistuu syksyllä 2017.

Esiselvityksen tavoitteena on visioida valtionavustusten käsittelyn tulevaisuuden asiakaslähtöistä toimintatapaa ja muun muassa pohtia, voidaanko valtionavustusten vaikuttavuutta parantaa data-analytiikan avulla.

Esiselvitys koskee koko valtionhallinnon valtionavustusten digitalisointia. Mukana on muun muassa eri ministeriöitä ja virastoja, muita avustuksenjakajia, vaikuttavuusasiantuntijoita, digialan osaajia ja asiakkaita. Esiselvityksessä mallinnetaan selvityskohteita muutaman pilotin avulla.

Lopputuloksena syntyy mahdollinen ehdotus hankkeen toteutustavasta ja järjestelmähankinnan toteutuksen vaihtoehdoista ja hankintakokonaisuudesta. Lisäksi esiselvityksessä arvioidaan mm. suunnitellun palvelukokonaisuuden järjestämisen eri vaihtoehtoja ja hankkeen kustannuksia.

Valtionavustusten digitalisaatiolla halutaan edistää hyvää hallintoa, vähentää avustusten päällekkäisyyttä, varmistaa päätösten oikeudenmukaisuutta sekä parantaa päätöksenteon laatua ja avustusten tarkoituksenmukaista kohdentumista.

Hankkeessa noudatetaan julkishallinnon yhteisiä digitalisoinnin periaatteita.

 

digiperiaatteet

Lisätietoja

Tuula Lybeck, neuvotteleva virkamies 
OKM, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Strategisen ohjauksen vastuualue 0295330201