Varhaiskasvatuslain uudistaminen

Lapsia päiväkodissaVarhaiskasvatuksessa sovelletut säännökset kootaan uuteen varhaiskasvatuslakiin. Lapsen oikeus varhaiskasvatukseen ei muutu. Uusi laki korostaa lapsen etua varhaiskasvatusta järjestettäessä.

 

Hallituksen esitys uudeksi varhaiskasvatuslaiksi annettiin eduskunnan käsiteltäväksi keväällä 2018 ja se voisi tulla voimaan elokuun alussa. Lakiluonnoksesta järjestettiin lausuntokierros keväällä 2018.

Uudessa laissa korostuu, että varhaiskasvatusta suunniteltaessa, järjestettäessä ja siitä päätettäessä on ensisijaisesti huomioitava lapsen etu. Lasta tulee suojata myös väkivallalta, kiusaamiselta ja muulta häirinnältä.

Uusi varhaiskasvatuslaki kumoaa nykyisen varhaiskasvatuslain ja päivähoitoasetuksen. Lain ohjausvaikutus paranee, laki ajanmukaistuu, selkiytyy ja tarkentuu käsitteellisesti. Tiedon siirto päiväkodin, viranomaisten ja kodin välillä helpottuu.

Uusi laki vahvistaa varhaiskasvatuksen laatua nostamalla henkilöstön koulutustasoa ja selkiyttämällä tehtävänimikkeitä.

 

Lisätietoja

Kirsi Alila, Opetusneuvos 
OKM, Yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen osasto, Yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen vastuualue 0295330365   etunimi.sukunimi@minedu.fi


Tarja Kahiluoto, Opetusneuvos 
OKM, Yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen osasto, Yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen vastuualue 0295330386   etunimi.sukunimi@minedu.fi