Uusi lukio

Lukiokoulutukselle vetovoimaa uudistuksella.

- Ratkaisujen Suomi: Puolivälin tarkistus, Hallituksen toimintasuunnitelma vuosille 2017–2019

 

Hallitus päätti lukiokoulutuksen uudistamisesta kevään 2017 puoliväliriihessä ja hallituksen esitys uudeksi lukiolaiksi annettiin eduskunnalle keväällä 2018.

Uudistus pitää sisällään lukiolain ja lukion toiminnallisen uudistamisen, ja sen tavoitteena on:

  • lisätä lukion vetovoimaa yleissivistävänä, korkeakouluihin jatko-opintokelpoisuuden antavana koulutusmuotona,
  • vahvistaa koulutuksen laatua ja oppimistuloksia sekä
  • sujuvoittaa siirtymistä toisen asteen opinnoista korkea-asteelle.

Keinoja tavoitteen saavuttamiseksi ovat muun muassa yksilöllisemmät ja joustavammat opintopolut sekä niiden vaatima ohjaus ja tuki, oppiainerajat ylittävät opinnot sekä entistä tiiviimpi yhteistyö korkeakoulujen kanssa.

Uudistusta suunnittelevat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus yhdessä laajan sidosryhmä- ja asiantuntijajoukon kanssa. Valmistelussa hyödynnettiin jo aikaisemmin lukion uudistamiseksi tehtyjä selvityksiä, kokeiluja ja hankkeita.

 

 

youtube

youtube

youtube

#uusilukio

Muualla verkossa

Lukiokoulutus

Lukiokoulutuksen kehittäminen (Uusi lukio - uskalla kokeilla -kehittämisohjelma, tuntijakokokeilu, lukioiden kehittämisverkosto)

Ylioppilastutkinnon uudistaminen

Korkeakoulutuksen kehittäminen

Lisätietoja

Tiina Silander, projektipäällikkö 
OKM, Lukiouudistuksen yksikkö 0295330188   etunimi.sukunimi@minedu.fi