Uudet lukutaidot -kehittämisohjelma

Uudet lukutaidot -kehittämisohjelman tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten medialukutaitoja, tieto- ja viestintäteknologisia (tvt) taitoja sekä ohjelmoinnin osaamista varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa. Uudet lukutaidot -kehittämisohjelma on osa opetus- ja kulttuuriministeriön laajempaa Oikeus oppia kehittämisohjelmaa (20202022).

Kehittämisohjelmassa Kansallinen audiovisuaalinen instituutti vastaa medialukutaidon ja Opetushallitus tieto- ja viestintäteknologiataitojen osaamiskokonaisuuksien koordinaatiosta. Ohjelmoinnin osaaminen sisältyy osittain kumpaankin osaamiskokonaisuuteen. 

Projektiryhmillä on keskeinen rooli  valmistelussa ja toteutuksessa. Kumpaankin projektiryhmään on kutsuttu noin kymmenen asiantuntijaa eri puolilta Suomea.  

Kehittämisohjelmassaa tavoitetaan alueellisesti asiantuntijoita, kasvatuksen ja opetuksen järjestäjiä ja toteuttajia sekä osallistetaan lapsia ja nuoria.

Miten ohjelma etenee?

Ensimmäisen vuoden aikana kehittämisohjelmassa valmistellaan ikäryhmä- ja vuosiluokkakokonaisuuskohtaiset medialukutaitojen, tvt-taitojen ja ohjelmoinnin osaamisen kuvaukset varhaiskasvatukseen, esiopetukseen ja perusopetukseen. 

Vuosina 20212022 kehittämisohjelmassa on tavoitteena toteuttaa kehittämishankkeita, joissa alustavat osaamiskuvaukset otetaan käyttöön. Lisäksi tuotetaan kasvatuksen ja opetuksen tueksi osaamisen kuvauksiin perustuvia cc-lisensöityjä esimerkkisisältöjä.

Lisätietoja

Tero Huttunen, kehittämispäällikkö 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ), Strategisen ohjauksen vastuualue 0295330219