Urheiluopistot liikunnan koulutuskeskuksina

Juoksuharjoitukset. Kuva: OKM/Katarina Koch

Suomessa on 11 valtakunnallista ja kolme alueellista liikunnan koulutuskeskusta eli urheiluopistoa, joiden toimintaa opetus- ja kulttuuriministeriö tukee.

Urheiluopistot ovat vapaan sivistystyön oppilaitoksia ja valtakunnallisia liikunnan koulutuskeskuksia. Ne järjestävät liikunta-alan ammatillista perus- ja lisäkoulutusta sekä vapaatavoitteista koulutusta nuorille ja aikuisille.

Osa opistoista on mukana urheiluakatemiaverkostossa ja toimii urheilijoiden valmennuskeskuksena. Tehtävänä on tukea urheilijoita opiskelun ja urheilun yhdistämisessä.

Urheiluopistot järjestävät myös urheiluseurojen ohjaajien, valmentajien ja seurahenkilöstön koulutusta yhteistyössä liikuntajärjestöjen kanssa.

Koulutustehtävänsä perusteella opistot saavat valtionrahoitusta. Rahoitus osoitetaan valtionosuuksina, jotka katetaan pääosin veikkausvoittovaroista.

Liikunnan koulutuskeskukset voivat saada myös harkinnanvaraista valtionavustusta kehittämishankkeisiin ja liikuntapaikkarakentamiseen.

Liikunnan koulutuskeskukset

Muualla verkossa

Lisätietoja

Kari Niemi-Nikkola, ylitarkastaja 
OKM, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Liikunnan vastuualue (LV) 0295330112  


Hannu Tolonen, ylitarkastaja 
OKM, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Liikunnan vastuualue (LV) 0295330314