Nuorten työpajat ja etsivä nuorisotyö

Nuorille tarkoitetut työpajat ovat osa nuorisotakuuta, jossa jokaiselle peruskoulunsa päättäneelle nuorelle taataan koulutuspaikka oppilaitoksessa, oppisopimuksessa, työpajassa, kuntoutuksessa tai muulla tavoin. Etsivän nuorisotyön tehtävänä on auttaa nuoria, jotka tarvitsevat tukea saavuttamaan tarvitsemansa palvelut. Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa toimintaa.

Nuorten työpajat

Nuorten työpajat tukevat alle 29-vuotiaita nuoria koulutukseen, työelämään ja elämänhallintaan liittyvissä kysymyksissä. Työpajalle voi hakeutua suoraan tai esimerkiksi oman paikkakunnan TE-toimiston, sosiaalitoimiston tai Ohjaamon kautta. Työpajatoiminta perustuu valmennuksen ja työn kautta tapahtuvalle tekemällä oppimiselle. Työpajat ovat työvaltaisia ja yhteisöllisiä oppimisympäristöjä.

Nuorten työpajatoimintaa järjestävät muun muassa kunnat, yhdistykset ja säätiöt. Työpajatoimintaa on yli 90 prosentissa Manner-Suomen kunnista. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa työpajatoiminnan kehittämisestä ja avustaa toimintaa aluehallintoviraston kautta jaettavilla avustuksilla.

Nuorten työpajatoiminta ( AVI)

Valtionavustuskelpoiset nuorten työpajat 1.10.2018

Työpajatoiminta 2016 – flyer suomeksi

Etsivä nuorisotyö

Etsivän nuorisotyö auttaa alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorelle varhaista tukea, jos nuori sitä itse haluaa.

Kunnat päättävät järjestävätkö ne etsivää nuorisotyötä. Nykyisin toiminta kattaa lähes koko Suomen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö avustaa etsivää nuorisotyöntekijöiden palkkaamista aluehallintoviraston kautta jaettavilla avustuksilla.

Etsivä nuorisotyö (AVI) 

Tietosuojaseloste ohjeeseen 2017 ENT

Ohje henkilötietojen käsittelystä

Etsivä nuorisotyö 2016– flyer suomeksi

 

Lisätietoja

Merja Hilpinen, ylitarkastaja 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Nuorisotyön ja politiikan vastuualue (NV) 0295330418