Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmä

Ammatillisen koulutuksen reformissa tehdään ammatillisen koulutuksen tutkintouudistus tutkintoja laaja-alaistamalla ja erillisten tutkintojen määrää vähentämällä.

Uudella ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteella voidaan vahvistaa osaamista ja vastata nopeammin työelämän muutokseen. Tutkinnot laaja-alaistuvat ja tutkintojen määrä vähenee, mutta työelämän tarvitsema osaaminen säilyy edelleen osana ammatillisia tutkintoja ja yksilölliset valinnan mahdollisuudet tutkinnon sisällä lisääntyvät. Ammatillisia tutkintoja on jatkossa noin 350 tutkinnon sijaan reilut 160 tutkintoa. Vuoden 2019 alusta lähtien ammatillisia perustutkintoja on 43, ammattitutkintoja 65 ja erikoisammattitutkintoja 56.

Kaikki uudistuvat ja uudet tutkinnot on tarkoitus otetaan käyttöön 1.1.2019 mennessä. Opetushallitus valmistelee tutkintojen perusteet porrastetusti yhteistyössä työelämän ja muiden sidosryhmien kanssa. Osa uusista tutkinnoista tulee voimaan asetuksen voimaan tullessa ja osa 1.1.2018, 1.8.2018 tai 1.1.2019. Vastaavasti osa tutkintorakenteesta poistuvista tutkinnoista on voimassa asetuksen voimaantuloon saakka ja osa 31.12.2017, 31.7.2018 tai 31.12.2018 saakka.

Tutkinnon osat

Jatkossa ammatilliseen perustutkintoon sisältyy ammatillisia tutkinnon osia 145 osaamispistettä. Yhteisiä tutkinnon osia on kolme ja niiden laajuus on yhteensä 35 osaamispistettä. Vapaasti valittavista tutkinnon osista erillisinä tutkinnon osina luovutaan ja vastaava valinnaisuus sisällytetään ammatillisiin tutkinnon osiin.

Ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot muodostuvat pakollisista ja valinnaista ammatillista tutkinnon osista. Ammatti- ja erikoisammattitutkinto-opiskelijat voivat lisäksi suorittaa yhteisiä tutkinnon osia erillisinä tutkinnon osina.

Ammatillisen perustutkinnon arviointiasteikko muuttuu. Ammatillisen perustutkinnon ammatillisten tutkinnon osien ja yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden hyväksytty osaaminen arvioidaan jatkossa käyttäen asteikkoa 1—5 nykyisen kolmiportaisen arviointiasteikon sijasta. Uudistuksen myötä arvosanat ovat nykyistä erottelevampia ja opiskelijoiden näkökulmasta siten myös oikeudenmukaisempia. Näin arvosanat ovat nykyistä paremmin hyödynnettävissä myös korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa.

Osaamisen hankkiminen, osoittaminen ja todentaminen

Tutkintojen uudistamisen lisäksi reformissa kevennetään tutkintojärjestelmään liittyvää sääntelyä ja hallintoa. Jatkossa on käytössä yksi yhtenäinen tapa osoittaa ja arvioida osaaminen.. Osaaminen osoitetaan näyttämällä se pääsääntöisesti käytännön työtilanteissa. Samalla otetaan käyttöön kaikille opiskelijoille yhtenäinen henkilökohtaistaminen.

Kuva avautuu uuteen ikkunaan suurempana

Usein kysyttyä

Miten tutkintorakenne uudistuu?

Tutkintoja on jatkossa 164 aiemman 351 tutkinnon sijaan. Tutkinnot ovat nykyistä laaja-alaisempia. Opiskelijan mahdollisuudet yksilöllisiin valintoihin tutkinnon sisällä kasvavat huomattavasti nykyisestä. Vaikka yksittäisen ammatillisten tutkintojen määrä vähenee, työ- ja elinkeinoelämän tarvitsema osaaminen säilyy edelleen osana ammatillisia tutkintoja esim. osaamisaloina tai valinnaisten tutkinnon osien mahdollistamana suuntautumisena tutkinnon sisällä.

Laaja-alaisemmilla tutkinnoilla pystytään joustavammin vastaamaan työelämän nopeasti muuttuviin osaamistarpeisiin, eikä työelämän tarpeiden muuttuessa tarvitse aina luoda uutta tutkintoa, kuten nykyisin. 

Miten tutkintojen laajuudet muuttuvat?

Ammatillisten perustutkintojen, ammattitutkintojen ja erikoisammattitutkintojen sekä tutkintojen osien mitoituksen peruste on osaamispiste. Vuoden 2018 alusta alkaen kaikki ammatillista perustutkintoa suorittavat 180 osaamispisteen laajuisen tutkinnon, johon sisältyvät myös yhteiset tutkinnon osat ja aiempia vapaasti valittavia tutkinnon osia vastaavat valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat.

Tietyillä aloilla laajuudeksi on mahdollista säätää yli 180 osaamispistettä, jos ammattialaa koskeva sääntely sitä edellyttää.

Ammattitutkintojen laajuus on 120, 150 tai 180 osaamispistettä ja erikoisammattitutkintojen 160, 180 tai 210 osaamispistettä.

Lisätietoja

Seija Rasku, Opetusneuvos 
OKM, Ammatillisen koulutuksen osasto (AMOS) 0295330270