Taiteen ja kulttuurin tuote- ja palvelukehitys

Taiteen ja kulttuurin tuote- ja palvelukehityksen perustan muodostaa taiteen ja kulttuurin rahoitus, jota myönnetään taide- ja kulttuurialan toimijoille opetus- ja kulttuuriministeriöstä ja Taiteen edistämiskeskuksesta. Alkuvaiheen liiketoiminnan kehittämiseen on saatavilla rahoitusta.

Taiteen ja kulttuurin tuote- ja palvelukehityksen perustan muodostaa taiteen ja kulttuurin rahoitus, jota myönnetään taide- ja kulttuurialan toimijoille opetus- ja kulttuuriministeriöstä ja Taiteen edistämiskeskuksesta. Alkuvaiheen liiketoiminnan kehittämiseen on saatavilla rahoitusta.

Taiteen ja kulttuurin rahoitus on tarkoitettu pääosin taiteellisten sisältöjen tuottamiseen. Esimerkiksi Taiteen edistämiskeskus myöntää taiteilijoille ja yhteisöille apurahoja, palkintoja ja avustuksia. Rahoitusta voivat myöntää muut, kuten säätiöt.

Tuotteiden ja palveluiden kehittäminen voi tähdätä taiteellisten sisältöjen lisäksi liiketoiminnallisiin tavoitteisiin. Liiketoiminnan näkökulmasta on olennaista ottaa huomioon muun muassa asiakkaiden, esimerkiksi taide- ja kulttuuripalveluiden käyttäjien tarpeet, tuotteiden ja palveluiden monistettavuus ja kaupallinen jakelu.

Ideoiden kehittämiseen konsepteiksi, piloteiksi, prototyypeiksi ja demoiksi myönnetään rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriön veikkausvoittovaroista. Rahoitusmuotoja ovat Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEKin kautta myönnettävät DigiDemo, CreaDemo ja CreMA -rahoitukset. Niiden tavoitteena on saada aikaan uutta tuotekehitystä, tuote- ja palveluinnovaatioita. CreMA-rahoitusta myönnetään tuote- ja palvelukehityshankkeille, joissa luovien alojen osaamista siirtyy muille toimialoille ja muiden alojen osaamista siirtyy luoville aloille. Lisäksi AVEK järjestää vuosittain LIFT Pitch -kilpailun, jossa se palkitsee luovan alan innovatiivisia tuote- ja palveluideoita.

Luovan talouden, erityisesti kasvua tavoittelevaan liiketoimintaan myönnetään rahoitusta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) ja Tekesin kautta

 

Lisätietoja

Kirsi Kaunisharju, Kulttuuriasiainneuvos 
OKM, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) 0295330144  


Laura Mäkelä, Kulttuuriasiainneuvos 
OKM, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Tekijänoikeuden ja audiovisuaalisen kulttuurin vastuualue 0295330222