TKI-rahoitus

Tutkimus, kehitys- ja innovaatiorahoitusta kehitetään vaikuttavuutta ja kaupallistamista tukevaksi.

 

Julkista rahoitusta ja toimenpiteitä suunnataan yritysten, yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja tutkimuslaitosten korkeatasoiseen osaamiseen ja tutkimukseen perustuviin hankkeisiin. Tavoitteena on kaupallistaa uutta tutkimustietoa ja luoda samalla uusia tuotteita ja palveluita markkinoille.

Suomen Akatemian 30 miljoonan kärkihankerahoitus kohdistetaan tutkijanuran alkuvaiheen tutkijoille tutkimustulosten hyödyntämisen edistämiseen 2016-2018.

Kärkihankerahoitus (Suomen Akatemia)

 

Lisätietoja

Petteri Kauppinen, opetusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto, Tiedepolitiikan vastuualue ( TIEVA ) 0295330147