Tekijänoikeusasioiden neuvottelukunta

Tekijänoikeusasioiden neuvottelukunta toimii opetus- ja kulttuuriministeriön neuvoa-antavana asiantuntijaelimenä. Neuvottelukunta seuraa ja arvioi tekijänoikeusalan toimintaympäristön kehitystä sekä toimii ministeriön ja alan sidosryhmien ja asiantuntijoiden yhteydenpitoelimenä.

Tekijänoikeusasioiden neuvottelukunnan tehtävänä on:

  1. toimia opetus- ja kulttuuriministeriön neuvoa-antavana asiantuntijaelimenä tekijänoikeutta koskevissa asioissa;
  2. keskustella kansallisen tekijänoikeuspolitiikan, -järjestelmän ja lainsäädännön kehittämisen kysymyksistä;
  3. seurata tekijänoikeusasioiden kehitystä Euroopan unionissa ja kansainvälisissä järjestöissä ja arvioida sitä Suomen kannalta;
  4. edistää eri alojen välistä yhteistyötä tekijänoikeusasioissa;
  5. toimia tiedon levityksen kanavana koko tekijänoikeuskentälle.

Neuvottelukunnan toimikausi on 1.4.2018 – 30.6.2019.

Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii johtaja Jorma Waldén. Sihteerinä toimii Anna Vuopala opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Lisätietoja

Anna Vuopala, hallitusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Tekijänoikeuden ja audiovisuaalisen kulttuurin vastuualue 0295330331