Konferenssi Pohjoismaiden alkuperäiskansojen perinnetiedon suojasta ja aineettomasta omaisuudesta

Torstai 11.11.2021

Opetus- ja kulttuuriministeriö Työ- ja elinkeinoministeriö

Konferenssi Pohjoismaiden alkuperäiskansojen perinnetiedon suojasta ja aineettomasta omaisuudesta

Inspiroivia puhujia; nuoria asiantuntijoita ja ministereitä, mielenkiintoisia paneelikeskusteluja,vuorovaikutteisia temaattisia työpajoja

Opetus- ja kulttuuriministeriö tarjoaa yhteistyössä Saamelaiskäräjien ja useiden Pohjoismaisten
julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden kanssa mahdollisuuden dialogiin teemoista, jotka liittyvät
alkuperäiskansojen aineettoman omaisuuden suojaan (IP, intellectual property).

Konferenssi Pohjoismaiden alkuperäiskansojen, eli saamelaisten ja Grönlannin inuiittien perinnetiedon suojasta ja IPoikeuksista järjestetään marraskuussa Inarissa, Saamenmaalla, Pohjois-Suomessa. Perinnetiedon suojaan sisältyvät myös perinteiset kulttuuri-ilmaukset kuten esimerkiksi käsityöt, suullinen perintö, nimet, symbolit. Tavoitteena on näiden kysymysten osalta vahvistaa alueellista rajat ylittävää yhteistyötä ja lisätä osaamista Pohjoismaissa ml. pitkän ja lyhyen ajan tavoitteet. Yhteistyö keskittyy erityisesti siihen, miten nykyiset aineettomat oikeudet suojaavat perinnetietoa ja miten puutteita tulisi käsitellä. Alueellisilla toimenpiteillä pyritään vaikuttamaan positiivisesti kansainvälisiin neuvotteluihin Maailman henkisen omaisuuden järjestössä WIPOssa. WIPO järjestää yhdessä Suomen kanssa työpajan Pohjoismaille konferenssia edeltävinä päivinä.

Konferenssi järjestetään fyysisenä tilaisuutena Inarissa, Pohjois-Suomessa torstaina 11.
marraskuuta 2021 klo 9.30 – 17.30.

Ohjelma ja ilmoittautumisohjeet julkaistaan myöhemmin.