Opettajankoulutusfoorumin syysseminaari – Yleiset pedagogiset opinnot

Perjantai 15.10.2021 klo 9.00 –  12.15

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Ohjelma

8.45
Verkkoyhteys avataan testausta varten

9.00–9.10
Seminaarin avaus ja tilannekatsaus opettajankoulutuksen kehittämisohjelmaan
Professori Jari Lavonen Esitys: Lavonen

9.10–9.45
Opettajan pedagogisten opintojen kehittäminen

  • Tavoitteet tulevaisuuden opettajan osaamiselle (professori Jari Lavonen) Esitys: Lavonen
  • Moniulotteinen opettajan osaamisen malli (MAP) (tiedekuntapäällikkö Anu Warinowski) Esitys: Warinowski
  • Opettajan pedagogisten opintojen selvitys - suositukset ja johtopäätökset (dosentti Riitta Jyrhämä) Esitys: Jyrhämä

9.45–10.00
Opetus- ja kulttuuriministeriön tervehdys
Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen

Tauko 10 min

10.10–11.00
Keskustelua ja pohdintaa pienryhmissä: Millaiset pedagogiset opinnot antavat yleisen pedagogisen kelpoisuuden?

11.00–11.15
Yhteenveto ryhmäkeskusteluista
Johtaja Seija Mahlamäki-Kultanen

11.15–12.00
Hanke-esittelyt ja ajankohtaiset teemat

  • Miten opettajien osaaminen karttuu perehdyttämisvaiheessa? (professori Hannu L. T. Heikkinen) Esitys: Heikkinen
  • Digivisio 2030 -hanke ja digipedagogiikan työpaketti (hankepäällikkö Tuula Heide) Esitys: Heide
  • Tutoropettajien kokemuksia digipedagogiikasta ja digiympäristöistä perusopetuksessa (vuoden 2020 tutoropettaja Päivi Katainen) Esitys: Katainen

12.00–12.15
Yhteenvetoa ja keskustelua, katse tulevaan
Johtaja Seija Mahlamäki-Kultanen