Taide, kulttuuri ja moninainen Suomi -seminaari / Seminar on Art, Culture and a Diverse Finland

Torstai 14.10.2021 klo 9.30 –  16.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Taide, kulttuuri ja moninainen Suomi -seminaari / Seminar on Art, Culture and a Diverse Finland

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää yhteisen seminaarin Taiteen edistämiskeskus Taiken kanssa 14.10.2021. Ohjelma pohjautuu Kulttuuripolitiikka, maahanmuuttajat ja kulttuurisen moninaisuuden edistäminen -työryhmän loppuraporttiin ja sen jatkotyöhön.

Aika: 14.10.2021 klo 9.30-16.00

Paikka: Taiteen edistämiskeskus, monikäyttötila, 1. krs., Hakaniemenranta 6, Helsinki / etäyhteys

Toteutus: Hybriditapahtuma. Aamupäivän ohjelma simultaanitulkataan suomeksi ja englanniksi. Noudatamme tapahtuman toteuttamisessa ajankohtaisia viranomaisten koronarajoituksia.

Ilmoittautuminen: 30.9.2021 mennessä: https://link.webropolsurveys.com/S/438F15555F6E93CB Huom. Paikan päällä järjestettävään tilaisuuteen on rajallisesti tilaa koronarajoitusten vuoksi. Kun maksimiosallistujamäärä täyttyy, on osallistuminen mahdollista ainoastaan etäyhteyksin.

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää yhteisen seminaarin Taiteen edistämiskeskus Taiken kanssa 14.10.2021. Päivän ohjelma pohjautuu Kulttuuripolitiikka, maahanmuuttajat ja kulttuurisen moninaisuuden edistäminen -työryhmän loppuraporttiin ja sen jatkotyöhön. Seminaarin tavoitteena on tarjota keskustelufoorumi opetus- ja kulttuuriministeriön, Taiteen edistämiskeskus Taiken, kulttuurilaitosten ja vapaan kentän toimijoiden keskinäiselle ajatustenvaihdolle tarpeellisista jatkotoimista. Seminaari tarjoaa myös mahdollisuuden testata Kulttuurisesti kestävämpi Suomi -projektin yhdenvertaisuutta edistävää dialogityökalua, ja keskustella kulttuurisesta moninaisuudesta valtioneuvoston kulttuuriperintöstrategian valmistelussa.

Ohjelma:

9.30-10.00       Ilmoittautuminen ja aamukahvi/tee & päivän sandwich

10.00-12.30     Aamupäivän ohjelma:

  • Avaussanat, Riitta Kaivosoja, ylijohtaja, kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto, opetus- ja kulttuuriministeriö
  • Taide, kulttuuri ja moninainen Suomi-loppuraportin esittely ja visio tulevasta, työryhmän puheenjohtaja Pasi Saukkonen, erikoistutkija, Helsingin kaupunginkanslia

Kommenttipuheenvuoro Paula Tuovinen, johtaja, Taike
Kommenttipuheenvuoro Ceyda Berk-Söderblom, MiklagardArts'in perustaja ja taiteellinen johtaja
Keskustelua

  • Pyöreän pöydän keskustelu: Miten kulttuurinen moninaisuus näkyy ja mitä ajankohtaista siihen liittyen tapahtuu taiteen ja kulttuurin kentällä?

Elina Anttila, ylijohtaja, Kansallismuseo
Ruby Gupte, puheenjohtaja, Globe Art Point

Reetta Hautamäki,
viestintäpäällikkö, Suomen elokuvasäätiö
David Kozma, teatteriohjaaja ja näyttelijä, New Theatre Helsinki
Aleksi Malmberg, intendentti, Helsingin kaupunginorkesteri
Arlene Tucker, moninaisuuskouluttaja, Kulttuuria kaikille -palvelu

12.30-14.00     Buffetlounas

14.00-15.00     Rinnakkaiset työpajat. Kumpikin työpaja jakautuu pienryhmiin. Osallistuminen paikan päällä tai online. (Huom. rajoitetut osallistujamäärät)

  1. Kulttuurisesti kestävämpi Suomi – dialogityökalun esittely ja jatkokehittäminen           

Työpajassa esitellään kulttuurista moninaisuutta ja kestävää kehitystä tukeva dialogityökalu. Työkalu tarjoaa organisaatiollesi käytännön tuen uudistaa työyhteisön käytäntöjä sekä havainnoida kulttuurista moninaisuutta ja yhdenvertaisuutta koulutustilaisuuksissa ja työelämän kehittämisessä. Työpajassa voimme esimerkiksi yhdessä testata, miten onnistumme tekemään organisaatiostamme vastaanottavan työyhteisön eri kulttuuritaustoista tuleville kollegoille.

  1. Oma ja yhteinen kulttuuriperintömme – taustakeskustelu kulttuuriperintöstrategiaa varten

Jokaisella on oikeus omaan kulttuuriperintöönsä ja kaikkien kulttuuriperintö on yhtä arvokasta​. Kulttuuriperintö lisää ymmärrystä itsestä, muista ihmisistä ja maailmasta. Työpajassa keskustellaan, miten kulttuuriperinnön avulla voidaan luoda ja tukea ihmisten välistä yhteenkuuluvuutta. Keskustelemme myös, miten kulttuuriperinnön monimuotoisuus tulisi ottaa huomioon ja mitä mahdollisuuksia se yhteiskunnalle tarjoaa. Keskustelun tuloksia hyödynnetään valtioneuvoston kulttuuriperintöstrategian laadinnassa.

15.30-16.00       Iltapäiväkahvit ja vapaamuotoista verkostoitumista

Tervetuloa!

Lisätietoja seminaarista:

Maija Lummepuro, kulttuuriasiainneuvos, opetus- ja kulttuuriministeriö
358 295 330 198, [email protected]

Maija Kantola, läänintaiteilija, Taiteen edistämiskeskus Taike
+358 295 330 825, [email protected]

Lilli Kantti, hallinnollinen avustaja, opetus- ja kulttuuriministeriö
+358 295 533 0175, [email protected]

 

****

Seminar on Art, Culture and a Diverse Finland

 

Time: 14 October 2021 from 9.30. to 16.00

Place: Arts Promotion Centre Finland, seminar hall, 1st. floor, Hakaniemenranta 6, Helsinki / online

Implementation: Hybrid event. The morning programme is simultaneously interpreted in English and Finnish. We follow the authorities’ current policy concerning Covid-19 restrictions.

Registration: open until 30 September 2021 (https://link.webropolsurveys.com/S/438F15555F6E93CBNote: Due to Covid-19 restrictions number of attendees at the seminar venue is limited. After reaching the maximum intake capacity attendance is possible only online.

 

The Ministry of Education and Culture is organising a joint seminar with the Arts Promotion Centre Finland on 14 October 2021. The seminar’s programme is based on the final report of the Working Group for Cultural Policy, Immigrants and Promotion of Cultural Diversity and the follow-up work to the report. The goal of the seminar is to offer a forum of discussion for those working at the Ministry of Education and Culture, the Arts Promotion Centre Finland and cultural institutions and as independent operators in different fields of arts and culture for the exchange of views on the necessary follow-up procedures. Additionally, the seminar offers an opportunity to test the equality promoting dialogue tool of the project Culturally sustainable Finland and to discuss on cultural diversity in the preparation of the Government's cultural heritage strategy.


Programme:

9.30-10.00      Registration and coffee/tea & a sandwich

10.00-12.30     Morning programme:

  • Opening remarks, Riitta Kaivosoja, Director General, Department for Cultural and Art Policy, Ministry of Education and Culture
  • Art, Culture and a Diverse Finland – presentation of the final report and a vision of the future, Chair of the working group Pasi Saukkonen, Senior Researcher, Helsinki City Executive Office

Comment Paula Tuovinen, Director, Arts Promotion Center Finland
Comment Ceyda Berk-Söderblom, Founder & Artistic Director of MiklagardArts
Discussion

  • Discussion: How is cultural diversity presented and what is currently taking place in the field of arts and culture?

Elina Anttila, Director General, National Museum of Finland
Ruby Gupte, Chair, Globe Art Point
Reetta Hautamäki, Head of Communications, Finnish Film Foundation
David Kozma, Theater Director and Actor, New Theatre Helsinki
Aleksi Malmberg, General Manager, Helsinki Philharmonic Orchestra
Arlene Tucker, Diversity Educator, Culture for All Service

12.30-14.00    Buffet lunch

14.00-15.30    Parallel workshops. Each workshop will be divided into small groups. Participation either at the seminar venue or online. (Note: the number of attendees is limited).

  1. Culturally sustainable Finland – presenting and developing the dialogue tool

The workshop will present a dialogue tool that supports cultural diversity and sustainable development. The tool provides your organisation with practical support for reforming work community practices and observing cultural diversity and equality, both in training events and in developing the working life. During the workshop we can together test, for example, how we succeed in making our organisation a welcoming community for colleagues from different cultural backgrounds.

  1. Our own and our common cultural heritage – background discussion for a strategy on cultural heritage

Everyone has the right to their own cultural heritage and everyone’s cultural heritage is equally valuable. Cultural heritage increases understanding of oneself, other people and the world. The workshop will discuss how cultural heritage can be used to create and support cohesion between people. We will also discuss how the diversity of cultural heritage should be taken into account and the opportunities it offers to society. The results of the discussion will be utilised in the preparation of the Government's cultural heritage strategy.

15.30-16.00     Afternoon coffee and networking

Welcome!

Information:

Maija Lummepuro, Senior Ministerial Adviser, Cultural Affairs, Ministry of Education and Culture
+358 295 330 198, [email protected]

Maija Kantola, Regional Artist, Arts Promotion Centre Finland
+358 295 330 825, [email protected]

Lilli Kantti, Administrative Assistant, Ministry of Education and Culture
+358 295 533 0175, [email protected]