Näkövammaisten kirjaston lakiuudistuksen kuulemistilaisuus

Perjantai 24.9.2021 klo 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Tervetuloa kuulemistilaisuuteen, jossa käsitellään Näkövammaisten kirjastoa (Celia) koskevaa lakiuudistusta.

Kuulemistilaisuus järjestetään perjantaina 24.9. klo 13-14 ja se on kaikille avoin. Tilaisuuteen voi ilmoittautua sähköisellä lomakkeella viimeistään tiistaina 21.9. Tilaisuus järjestetään Microsoft Teams -etäyhteydellä. 

Lakiuudistusta on valmisteltu vuoden 2021 aikana työryhmässä (lisätietoa lakiuudistuksesta löydät valtioneuvoston hankesivustolta Näkövammaisten kirjastoa koskevan lain uudistaminen - OKM - Opetus- ja kulttuuriministeriö (minedu.fi)). Kuulemistilaisuudessa opetus- ja kulttuuriministeriön virkahenkilöt esittelevät lakiuudistuksen keskeisiä asioita. Tilaisuuden osallistujilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä ja kommentteja lakiuudistuksesta sekä antaa palautetta keskeisistä ehdotuksista. Työryhmän esitys uudeksi laiksi valmistuu loppuvuodesta, jolloin se julkaistaan luonnoksena ja lähetetään lausuntokierrokselle.

Tilaisuudessa esiteltävä aineisto jaetaan osallistujille etukäteen ja julkaistaan valtioneuvoston hankesivustolla.

Kuulemistilaisuuden alustava ohjelma:
- Lakiuudistuksen tavoite
- Valmistelun tilanne
- Lakiuudistuksen keskeisiä asioita
- Keskustelua ja kysymyksiä

Kuulemistilaisuuteen ilmoittaudutaan sähköisellä lomakkeella.

Lisätietoja lakiuudistuksesta antavat Elina Anttila ([email protected]) ja Tapani Sainio ([email protected]).
Lisätietoja kuulemistilaisuudesta antaa Satu Keinänen ([email protected]).