Jokainen vaikuttaa! Alla påverkar!

Tiistai 8.6.2021 – keskiviikko 9.6.2021

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Jokainen vaikuttaa! Alla påverkar!

Virtuaalikonferenssi: koulutus, kulttuuri ja nuoriso kestävän kehityksen edistäjinä

Inspiroivia puhujia; nuoria asiantuntijoita ja ministereitä, mielenkiintoisia paneelikeskusteluja, vuorovaikutteisia temaattisia työpajoja.

Scroll down for information in English!

 

Tausta:
Suomen Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajuuden päätehtävä on edistää pohjoismaiden pääministereiden hyväksymää visiota: Pohjolasta tulee maailman kestävin ja integroitunein alue vuoteen 2030 mennessä. Toiminnan painopisteet ovat vihreä Pohjola, kilpailukykyinen Pohjola ja sosiaalisesti kestävä Pohjola. 

Konferenssi:
Konferenssissa tarkastellaan koulutus-, tutkimus-, nuoriso- ja kulttuurisektoreiden tulokulmia kestävään kehitykseen, miten toimialat tukevat ja hyödyntävät toisiaan ja edistävät kestävää kehitystä. 

Kenelle:
Toivomme monialaista ja laajaa osallistujakuntaa. Ihmiset erilaisilla taustoilla pystyvät jakamaan monenlaisia näkökulmia, ja sen kautta inspiroitumaan ja luomaan uudenlaista osaamista

Ohjelma ja ilmoittautumisohjeet julkaistaan myöhemmin.

 

Virtual Conference on Education, Culture and Youth as Drivers for Sustainable Development

Inspiring high-end keynote –speakers: Ministers, young experts, intriguing panel discussions, interactive thematic workshops.

Background:
The main task of the Finnish Presidency of the Nordic Council of Ministers is to advance the
Nordic Vision 2030, according to which the Nordic region will be the most sustainable and integrated region in the world by 2030. The Vision’s focal points are a green Nordic region, a competitive Nordic region and a socially sustainable Nordic region.

Conference:
During the conference we wish to strengthen the synergies between education, research,
culture and youth sector and to examine how the different sectors contribute to sustainable development.

Who:
We wish to attract a versatile and broad audience. People from different backgrounds, generations and sectors enable the sharing of diverse viewpoints and thus may inspire and create new kind of knowledge.

A detailed program as well as the registration form will be published later.