Webinaari koulusegregaation vähentämisestä

Maanantai 7.6.2021 klo 14.00 –  16.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö Ympäristöministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja ympäristöministeriö järjestävät 7.6.2021 webinaarin, jossa käsitellään koulusegregaation vähentämistä. Hanke tullaan toteuttamaan hallinnonalojen välisellä yhteistyöllä.

Opetus-ja kulttuuriministeriö julistaa 7.6.2021 haettavaksi valtion erityisavustukset koulusegregaation vähentämistä koskevaan hallinnonalojen väliseen yhteistyöhön ja kaupunkisuunnitteluun vuosille 2021-2023. Myönnettävä erityisavustus on yhteensä 1,3 miljoonaa euroa. Haun käynnistämisen yhteydessä järjestetään hakua ja yhteistyöhankkeen tavoitteita taustoittava webinaari.

Valtionavustus on suunnattu erityisesti niille kunnille ja kaupungeille, joissa yhteiskunnan lisääntynyt sosiaalinen ja alueellinen eriytyminen aiheuttaa peruskoulujen välistä eriytymistä eli koulusegregaatiota. Oikeus oppia –määräraha on suunnattu varhaiskasvatusta sekä esi- ja perusopetusta koskeviin toimiin. Määrärahahaku suunnattu erityisesti kaupunkien ja kuntien eri hallinnonalojen toimijoiden yhteistyön ja tietopohjan vahvistamiseen sekä oppilasalueen hyödyntämisen potentiaalin tutkimiseen koulusegregaation vähentämisessä.

Valtionavustushaun tavoitteena on käynnistää uudenlaista koulusegregaation ehkäisemiseen pyrkivää kaupunkien sisäistä, kaupunkien välistä sekä kumppanuusperiaatteeseen perustuvaa valtion ja kaupunkien välistä yhteistyötä ja tuottaa uudenlaista tietoa toimivista käytänteistä koulusegregaation ehkäisemiseksi kuntatasoisella yhteistyöllä.

Valtionavustuksella toteutetaan Oikeus oppia –ohjelmaa. Valtionavustuksella käynnistettävä toiminta tukee myös ympäristöministeriön Lähiöohjelman tavoitteita ja sitä toteutetaan kansallisen kaupunkistrategian 2020-2030 kumppanuusperiaatteiden mukaisesti.

Haun käynnistämisen yhteydessä järjestetään hakua ja yhteistyöhankkeen tavoitteita taustoittava webinaari. Osallistujilla on mahdollisuus vaikuttaa yhteistyöhankkeen toteutukseen ja tavoitteisiin. Webinaarin tallenne on jälkikäteen käytettävissä ministeriön verkkosivuilla. Hakuilmoitus löytyy opetus- ja kulttuuriministeriön internet-sivuilta 7.6. alkaen. 
 

Maanantai 7.6. klo 14-16 Teams-webinaari

Ohjelma:

1. Hallinnollisen yhteistyön tarve koulusegregaation ehkäisemisessä. 

Käynnistyvän opetus- ja kulttuuriministeriön ja ympäristöministeriön yhteistyöhankkeen ja valtionavustushaun tavoitteet ja toteutus. 

Opetusneuvos Minna Polvinen, opetus- ja kulttuuriministeriö. Ympäristöneuvos Jaana Nevalainen, ympäristöministeriö

2. Vetovoimaiset oppilasalueet: Kaupunkisuunnittelu ja koulujen rooli osana segregaation ehkäisyä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön selvityshenkilö, dosentti, johtava asiantuntija Venla Bernelius, Helsingin kaupunki

3. Kysymyksiä ja keskustelu

 

Ilmoittaudu tästä 

Ilmoittautuminen päättyi 7.6. klo 12. Osallistumislinkki toimitetaan osallistujille.

 

Webinaarin esitykset:

Polvinen/OKM, Nevalainen/YM, koulusegregaatiohanke käynnistyy

Bernelius/HY, vetovoimaiset oppilasalueet