Ruotsinkielinen koulutus Suomessa

Torstai 11.3.2021 klo 10.00 –  13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Raportin luovutus ja webinaari.

Raportin luovutus klo 10:00–10:30
Raportin esittely klo 12:00–13:00

Ohjelma 

Raportin luovutus

10:00–10:30 Raportin luovutus

 • Selvityshenkilö Gun Oker-Blom
 • Opetusministeri Jussi Saramo
 • Valtiosihteeri Tuomo Puumala  

Tauko

Raportin esittely

12:00–12:05 Helhetsutredningen om den svenskspråkiga utbildningen – bakgrund och genomförande

 • Ulla-Jill Karlsson, konsultativ tjänsteman och sekreterare i referensgruppen, UKM

12:05–12:20 Den svenskspråkiga utbildningen i Finland: Utvecklingsbehov och förslag till åtgärder 

 • Gun Oker-Blom, utredaren

12:20–12:35 Kommentarer

 • Mona Forsskåhl, ordförande för referensgruppen, rektor, direktör, Arcada
 • Rolf Sundqvist, bildningsdirektör, Pedersöre 

12:35–13:00 Paneldiskussion: Vad händer efter att rapporten överlämnats?

 • Ulla-Jill Karlsson, konsultativ tjänsteman, UKM
 • Gun Oker-Blom, Mona Forsskåhl, Rolf Sundqvist
 • Anna Mikander, undervisningsråd, UKM
 • Sanna Vahtivuori-Hänninen, specialsakkunnig, UKM

Ilmoittautuminen

Ilmoittauduthan viimeistään 9.3.2021 kl. 16.00:

Raportin luovutus
Raportin esittely