Toimenpideohjelma kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäisemisestä

Tiistai 26.1.2021 klo 14.00 –  15.00

Opetusministeri Jussi Saramo pitää tiedotustilaisuuden kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäisemisestä kouluissa ja oppilaitoksissa.

Koulukiusaaminen ja nuorten väkivaltaiset teot ovat nousseet otsikoihin. Miten kiusaaminen kouluissa ja oppilaitoksissa saadaan loppumaan? Miten kouluissa ja oppilaitoksissa vaikutetaan nuorten asenteisiin?

Opetus- ja kulttuuriministeriö on valmistellut yhteistyössä oikeusministeriön, sisäministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön kanssa laajan toimenpideohjelman kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäisemisestä kouluissa ja oppilaitoksissa. 

Ohjelman keinot ulottuvat kiusaamisen ehkäisemisen toimenpiteistä opettajien koulutukseen ja lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen erilaisin keinoin. Tavoitteena on varmistaa, että jokainen lapsi ja nuori saa käydä koulua turvallisesti. Taustalla ovat hallitusohjelman kirjaukset syrjimättömyydestä, jokaisen lapsen ja nuoren oikeudesta koskemattomuuteen sekä nollatoleranssista koulukiusaamiselle. 


Seuraa tilaisuutta opetus- ja kulttuuriministeriön youtube-kanavalla.

Lisätietoja:
Toimenpideohjelmasta: opetusneuvos Heli Nederström, puh. 02953 30122
Tilaisuudesta: viestintäjohtaja Mari-Kaisa Brander, puh. 040 131 3388 ja viestintäasiantuntija Juha Ojanen, puh. 02953 30221