Kuuleminen DSM-direktiivin 17 artiklan toimeenpanosta / Public hearing on the implementation of article 17

Maanantai 21.12.2020 klo 14.00 –  17.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää verkossa keskustelutilaisuuden ”DSM-direktiivin 17 artiklan täytäntöönpano Suomessa”.

Direktiivin 17 artikla sisältää säännökset verkkosisällönjakopalveluiden tarjoajien vastuusta käyttäjien palveluun lataamasta sisällöstä ja sisällön estämistä tai poistamista koskevien riitojen ratkaisumekanismeista.

Tilaisuuden tarkoituksena on esitellä suunniteltua 17 artiklan täytäntöönpanoratkaisua eräiltä osin ja kartoittaa sidosryhmien näkemyksiä ehdotetusta ratkaisusta.

Tilaisuus nauhoitetaan käytettäväksi lainsäädäntöhankkeen ajan tausta-aineistona.

Keskustelutilaisuuteen ilmoittaudutaan viimeistään 18.12.2020. Kutsu Teams-kokoukseen toimitetaan kaikille määräaikaan mennessä ilmoittautumislomakkeen täyttäneille.

Ilmoittaudu tilaisuuteen