Keskustelutilaisuus - ulkomaisen koulutuksen saaneiden sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden laillistamisprosessin ja sitä tukevan koulutuksen kehittäminen

Tiistai 1.12.2020 klo 9.00 –  12.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö kutsuvat teidät keskustelemaan EU/ETA-alueen ulkopuolella koulutuksen saaneiden sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden laillistamisprosessin ja sitä tukevan koulutuksen kehittämisestä.

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Keskusteluun laillistamisprosessin ja sitä tukevan koulutuksen kehittämistarpeista voi vielä osallistua howspace-alustalla 8.12.2020 saakka. Tunnukset saa Suvi Borsokselta lähettämällä sähköpostia
suvi.borsos(at)minedu.fi.

HOWSPACE-TILAN KESKUSTELUTEEMAT

Millaisia elementtejä laillistamisprosessin ja sitä tukevan koulutuksen tulisi sisältää?  Keskustelussa voisi pohtia ainakin seuraavia näkökohtia:

  • Turvaako nykyinen laillistamisprosessi riittävästi potilasturvallisuutta? Tarvitaanko esimerkiksi muutoksia kielitaitovaatimuksiin, ammattitaitovaatimuksien määrittelyä tai osaamisen alkukartoitusta tai testausta osana laillistamisprosessia? Onko osaamisen arviointi toteutettu luotettavasti?
  • Miten koulutus eri ammattiryhmille voitaisiin järjestää nykyistä säännöllisemmin, laadukkaammin ja tehokkaammin? Miten koulutuksen toteuttamisessa voitaisiin tehdä tiiviimpää yhteistyötä eri ammattiryhmille suunnattujen koulutusten välillä? 
  • Miten sekä kuulusteluja että laillistamisprosessia tukevaa koulutusta voitaisiin järjestää laajemmin eri korkeakouluissa? 
  • Voitaisiinko laillistamisprosessissa hyödyntää nykyistä laajemmin työssäoppimista ja/tai työpaikkakoulutusta? Millaisia haasteita työnantajat kokevat harjoittelupaikkojen tarjoajina, osaamisen kehittäjinä ja osana laillistamisprosessia? Miten työnantajia voitaisiin tukea?  


Lisätietoja Sanna Hirsivaara, [email protected], puh. 02953 30111