EUROSTUDENT VII – Opiskelijatutkimus 2019

Keskiviikko 30.9.2020 klo 13.00 –  15.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Suomen tulosten julkaisuseminaari. Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää korkeakoulujen EUROSTUDENT VII – Opiskelijatutkimus 2019 kansallisen raportin julkaisuseminaarin. Tilaisuus järjestetään verkkoseminaarina.

Seminaarin kohderyhmänä ovat korkeakouluopiskelijoiden tilanteesta, toimeentulosta, sosiaalisesta taustasta ja liikkuvuudesta kiinnostuneet. 

Tilaisuutta voi seurata tästä linkistä.

Jos linkki ei toimi, kopioi oheinen linkki selainikkunaan:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGNiNDQxZWQtOWZjNi00YjAwLTkyNWUtZTZmODBlYzc5MGEz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e170b7ae-d857-4e93-b3bd-ce2e6cb3c060%22%2c%22Oid%22%3a%22c33b1456-70c9-4428-964e-621e6c318a99%22%7d

 

OHJELMA

 

13.00 - 13.05
Tervetuloa seminaariin
Opetusneuvos Kaisu Piiroinen, opetus- ja kulttuuriministeriö

13.05 - 13.15
Seminaarin avaus 
Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko

13.15 - 13.35 
EUROSTUDENT VII – Collecting data on the social and economic conditions of students in Europe 
Project coordinator Kristina Hauschildt, EUROSTUDENT Consortium, German Centre for Higher Education Research and Science Studies (DZHW)

13.35 - 14.00
Kuinka hyödynnämme EUROSTUDENT aineistoa korkeakoulupoliittisessa päätöksenteossa
Johtaja Birgitta Vuorinen, opetus- ja kulttuuriministeriö                         

14.00 - 14.40
EUROSTUDENT VII – kansalliset tulokset 
Yliaktuaari Hanna Koskinen, Tilastokeskus 
Yliaktuaari Henna Attila, Tilastokeskus 
Yliaktuaari (tutkimusvapaalla) Juhani Saari, Helsingin yliopisto (Tilastokeskus)

14.40 - 14.50 
EUROSTUDENT VII – kierroksella valitut tutkimusartikkelit
Opetusneuvos Kaisu Piiroinen, opetus- ja kulttuuriministeriö

14.50 
Seminaarin päätös

 

Lisätietoa seminaarista antavat:

 
 
Tervetuloa!