EU:n koulutus-, nuoriso-, kulttuuri- ja urheiluneuvoston kokous

Maanantai 18.5.2020 klo 10.00

Euroopan unionin neuvosto

EU jäsenmaiden koulutus-, nuoriso-, kulttuuri- ja urheiluasioista vastaavat ministerit kokoontuvat 18.-19.5.

Koulutus-, nuoriso-, kulttuuri- ja urheiluneuvoston (EYCS) käsittelemät politiikan alat kuuluvat jäsenmaiden vastuulle. EU:n tehtävänä näillä aloilla onkin toimia puitteina jäsenmaiden yhteistyölle sekä tietojen ja kokemusten vaihdolle yhteistä etua koskevista asioista.

EU pyrkii koulutus-, nuoriso-, kulttuuri- ja urheilualan toimillaan vaalimaan Euroopan kulttuuriperintöä, tukemaan Euroopan kulttuurialaa ja luovia toimialoja, kannustamaan opiskelijoiden ja opettajien, nuorten ja nuorisotyöntekijöiden liikkuvuutta, nuorten osallistumista Euroopan demokratiaan rakentamiseen sekä edistämään liikuntaharrastusta ja sosiaalista osallisuutta sekä urheilun että nuorisotyön kautta.

Neuvoston asialista ja aineistot julkaistaan lähempänä kokousta Euroopan unionin neuvoston sivuilla.