PERUTTU. Hur ska vi utveckla den svenska utbildningen inför framtiden?

Tiistai 21.4.2020 klo 11.00 –  16.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Välkommen att delta i ett dialogseminarium och ge dina synpunkter.

I enlighet med regeringsprogrammet, har undervisnings- och kulturministeriet tillsatt FM Gun Oker-Blom som utredare för att utarbeta en rapport om särdragen, utmaningarna och utvecklingsbehoven inom den svenskspråkiga småbarnspedagogiken och utbildningen och för att utarbeta åtgärdsförslag utifrån de utvecklingsbehov som framkommit i utredningen. Utredningen täcker hela utbildningsområdet från småbarnspedagogiken till högskoleutbildningen och har kopplingar till det pågående arbetet kring den utbildningspolitiska redogörelsen. Som stöd för arbetet har undervisnings- och kulturministeriet tillsatt en referensgrupp som representerar en bred expertis. Dialogseminarier i olika regioner  är en del av processen, där vi samlar synpunkter och perspektiv så brett som möjligt.

 

Tid: 21.4. 2020 kl. 11-16 i Åbo

Plats: Katedralskolan i Åbo, Gamla Stortorget 1, 20500 Åbo

Program:

11.00 – 12.00 Lätt lunch med kaffe

12.00 – 12.15 Utredaren Gun Oker-Blom presenterar fokusområden för utredningen

12.15 – 12.30 Inledning till grupparbete med Dialogpaus-metoden

12.30 – 15.30 Grupparbete med kaffe

15.30 – 16.00 Avslutande gemensam diskussion

 

Anmäla senast den 13.4.2020: https://link.webropolsurveys.com/S/611D2661F2E9D66F

Kohderyhmät: media