Kulttuuripolitiikan strategia- ja kehittämispäivä

Maanantai 14.10.2019 klo 12.30 –  15.45

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjesti kulttuuripolitiikan strategia- ja kehittämispäivän maanantaina 14.10.2019. Pääaiheena oli pääministeri Antti Rinteen hallitusohjelman toteuttaminen kulttuuri- ja taidepolitiikan osalta.

O H J E L M A

Hallitusohjelman kulttuuripoliittisten toimenpiteiden toteuttaminen; hallitusohjelma, kulttuuribudjetti ja kulttuuri- ja taidepolitiikan osaston säädöksetylijohtaja Riitta Kaivosoja, OKM

Suomi kiertotalouden ja kestävän kehityksen ratkaisijana, johtaja Mari Pantsar, Sitra

Kestävä kehitys ja ilmastonmuutos kulttuuripolitiikan haasteena, erityisasiantuntija ympäristöministeriö/professori Aalto-yliopisto Matti Kuittinen

Opetus- ja kulttuuriministeriön linjaukset kestävään kehitykseen liittyen, neuvotteleva virkamies Anne Mattero, OKM

EU-puheenjohtajuuskausi kulttuurin toimialalla, johtaja Minna Karvonen, OKM

Kulttuurin edistämisaktivisuus kunnissa TEA-viisarin tulosten valossa, kulttuuriasiainneuvos Kirsi Kaunisharju, OKM

 

Kohderyhmät: järjestöt ja yhteisöt