Kuulemis- ja keskustelutilaisuus vapaassa sivistystyössä hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta

Torstai 26.9.2019 klo 13.00 –  16.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö on 6.2.2019 asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on valmistella toimenpiteitä vapaan sivistystyön kautta hankitun osaamisen tunnistamiseksi ja tunnustamiseksi. Työryhmän tulee:

  • Selvittää ja pohtia osaamisperustaisen kuvauksen hyödyntämistä vapaassa sivistystyössä
  • Tehdä ehdotus koulutuksen osaamisperustaisen kuvauksen malliksi
  • Tehdä ehdotus koulutuksen yhteiseksi laajuutta kuvaavaksi yksiköksi
  • Tehdä ehdotukset uudistuksen jatkovalmistelusta ja tarvittavista muista toimenpiteistä

Työryhmä on laatinut muistioluonnoksen, joka sisältää ehdotukset kaikille edellä mainituille osa-alueille. Valmista muistiota on tarkoitus käyttää eräänlaisena ”käsikirjana” osaamisperusteiseen kuvaustapaan vapaan sivistystyön koulutuksessa ja kuvauksena sille, mitä vaaditaan, jotta vapaan sivistystyön koulutus voidaan viedä Koski-järjestelmään. Työryhmän ehdotukset ovat lausunnolla Lausuntopalvelu.fi:ssä 26.9.2019 saakka.

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää keskustelutilaisuuden muistioluonnoksen ehdotuksista torstaina 26.9. klo 13-16 opetus- ja kulttuuriministeriön auditorio Jukolassa (os. Meritullinkatu 1, 00170 Helsinki). Keskustelutilaisuutta on mahdollista seurata myös verkossa Skypen välityksellä (linkki toimitetaan osallistujille myöhemmin). Tilaisuus on suomenkielinen.

OHJELMA

13.00 Työryhmän työn ja muistion esittely  

13.30 Kommenttipuheenvuoro -- Kansalaisopistojen edustaja, Vantaan aikuisopiston rehtori Petri Vahtera

13.45 Kommenttipuheenvuoro -- Kansanopistojen edustaja, Turun kristillisen opiston pedagoginen rehtori Juha Kaivola 

14.00 Kahvi

14.30 Keskustelua pienryhmissä

15.30 Yhteenveto keskusteluista

16.00 Tilaisuus päättyy

 

Tilaisuuteen pyydetään ystävällisesti ilmoittautumaan etukäteen, viimeistään 18.9. alta löytyvän linkin kautta:

https://link.webropolsurveys.com/S/6C1F63DAC0BAF0F5 
 

Kohderyhmät: julkinen hallinto, yliopistot ja korkeakoulut, yritykset, järjestöt ja yhteisöt