Keskustelutilaisuus vapaassa sivistystyössä hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta

Torstai 26.9.2019 klo 13.00 –  16.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti 6.2.2019 työryhmän, jonka tehtävänä on valmistella toimenpiteitä vapaan sivistystyön kautta hankitun osaamisen tunnistamiseksi ja tunnustamiseksi. Työryhmän tulee:

1. Selvittää ja pohtia osaamisperustaisen kuvauksen hyödyntämistä vapaassa sivistystyössä

2. Tehdä ehdotus koulutuksen osaamisperustaisen kuvauksen malliksi

3. Tehdä ehdotus koulutuksen yhteiseksi laajuutta kuvaavaksi yksiköksi

4. Tehdä ehdotukset uudistuksen jatkovalmistelusta ja tarvittavista muista toimenpiteistä

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää työryhmän toimeksiantoon liittyvän keskustelutilaisuuden Helsingissä torstaina 26.9.2019 klo 13-16. Tilaisuutta on mahdollista seurata etäyhteyden kautta (Skype).

Tilaisuuden ohjelma ja ilmoittautumislinkki julkaistaan myöhemmin.

Kohderyhmät: julkinen hallinto, yliopistot ja korkeakoulut, yritykset, järjestöt ja yhteisöt