Opettajankoulutusfoorumin seminaari

Tiistai 16.4.2019 klo 9.00 –  16.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Uuden Opettajankoulutusfoorumin toiminta käynnistetään foorumin jäsenten ja varajäsenten, opettajankoulutuksen kehittämishankkeiden toimijoiden ja muiden opettajankoulutuksen asiantuntijoiden yhteisellä tapaamisella.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut uuden Opettajankoulutusfoorumin toimikaudelle 2019–2022. Nyt asetettu foorumi jatkaa vuosina 2016–2018 toimineen Opettajankoulutusfoorumin aloittamaa opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen uudistamistyötä. Opettajankoulutusfoorumin tehtävänä on edistää Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman toimeenpanoa, tukea opettajankoulutuksen kehittämishankkeita ja käsitellä opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen ja niitä koskevan tutkimuksen ajankohtaiskysymyksiä.

Seminaarissa luodaan katsaus Opettajankoulutusfoorumin toimintaan sen ensimmäisellä toimikaudella sekä katsotaan yhdessä eteenpäin: millaisia odotuksia ja toiveita Opettajankoulutusfoorumin jäsenillä ja hankkeiden toimijoilla on foorumin toiminnalle. Lisäksi seminaarissa kuullaan opettajankoulutuksen kehittämishankkeiden esittäytymisiä sekä tuloksia Tampereen yliopiston ja Oulun yliopiston toteuttamista selvityksistä, joissa on kartoitettu opettajankoulutuksen rakenteita ja opettajankoulutuksessa olevien henkilöiden tehtävänimikkeitä ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa.

Ohjelma (PDF)

Tutustu tarkemmin Opettajankoulutusfoorumiin, Opettajankoulutuksen kehittämisohjelmaan ja opettajankoulutuksen kehittämishankkeisiin > > >

#opettajankoulutusfoorumi

Esitysaineistot

Katsaus Opettajankoulutusfoorumin toimintaan
Puheenjohtaja, professori Jari Lavonen, Helsingin yliopisto

Opettajankoulutuksen kehittämishankkeiden esittäytymiset:

•    Kansallinen arviointiosaamisen kehittämisverkosto – KAARO
Projektipäällikkö Marja Tamm, Helsingin yliopisto

•    ArkTORI – Arktinen kehittyvä rehtori
Professori, hankkeen johtaja Tuija Turunen, Lapin yliopisto

•    Oppijan oikeus – opettajan taito. Erityinen tuki ja monialainen ohjaus toisella asteella opettajankoulutuksen kehittämiskohteena
Projektipäällikkö Simo Uusinoka, Hämeen ammattikorkeakoulu

Selvitykset opettajankoulutuksen rakenteesta ja opettajankoulutuksessa olevien henkilöiden tehtävänimikkeistä ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa:

•    Ammatillinen opettajankoulutus Suomessa
Yliopistotutkija Anu Lyytinen, Tampereen yliopisto

•    Opettajankoulutuksen rakenteet yliopistoissa
Professori Jouni Pursiainen ja johtaja Eva Raudasoja, Oulun yliopisto

Ajankohtaisasioita
Projektipäällikkö Sanna Vahtivuori-Hänninen, projektipäällikkö Pauliina Kupila, johtaja Tiina Silander ja opetusneuvos Armi Mikkola, opetus- ja kulttuuriministeriö

Uuden Opettajankoulutusfoorumin toiminta käyntiin: odotukset ja toiveet
Puheenjohtaja, professori Jari Lavonen, Helsingin yliopisto ja varapuheenjohtaja, johtaja Seija Mahlamäki-Kultanen, Hämeen ammattikorkeakoulu

 

Lisätietoja
•    Opettajankoulutusfoorumin puheenjohtaja, professori Jari Lavonen, Helsingin yliopisto,
jari.lavonen(at)helsinki.fi, puh. 0294 129 635
•    Opettajankoulutusfoorumin varapuheenjohtaja, johtaja Seija Mahlamäki-Kultanen, HAMK, seija.mahlamaki-kultanen(at)hamk.fi, puh. 040 587 802
•    opetusneuvos Armi Mikkola, opetus- ja kulttuuriministeriö,
armi.mikkola(at)minedu.fi, puh. 0295 3 30214
•    projektipäällikkö Sanna Vahtivuori-Hänninen, opetus- ja kulttuuriministeriö,
sanna.vahtivuori-hanninen(at)minedu.fi, puh. 0295 3 30134
•    projektipäällikkö Pauliina Kupila, opetus- ja kulttuuriministeriö,
pauliina.kupila(at)minedu.fi, puh. 0295 3 30280
•    viestintäasiantuntija Nina Parkkulainen, opetus- ja kulttuuriministeriö,
nina.parkkulainen(at)minedu.fi, puh. 0295 3 30245

Kohderyhmät: yliopistot ja korkeakoulut