Peruskoulufoorumin #Paraskoulu-työpaja, Oulu

Perjantai 12.4.2019 klo 10.00 –  13.00

Opetushallitus ja opetus- ja kulttuuriministeriö

Maailman paras peruskoulu tehdään yhdessä!

Paikka: Lapland Hotels Oulu, Kirkkokatu 3, Oulu

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti marraskuussa 2016 Peruskoulufoorumin kehittämään suomalaista peruskoulua. Suomen 100-vuotisjuhlavuoden aikana foorumi kokosi perusopetuksen toimijat ja yhteistyötahot visioimaan yhdessä maailman parasta peruskoulua. Yhteisen keskustelun ja ideoinnin pohjalta laadittu Tasa-arvoisen peruskoulun tulevaisuus -sitoumus linjaa peruskoulun kehittämisen tulevaisuuden tavoitteet. Sitoumuksessa ovat mukana kaikki perusopetuksen tasot ja toimijat: lasten ja nuorten kasvuyhteisö, koulut ja oppilaat, opetuksen järjestäjät sekä kansallisen tason toimijat.

Peruskoulufoorumi kutsuu nyt kaikkien tasojen – kansallisen, opetuksen järjestäjä, koulun ja oppilaan sekä kasvuyhteisön – toimijat pohtimaan yhdessä konkreettisia keinoja ja tekoja, joilla yhteinen tavoitteemme tasa-arvoisesta maailman parhaasta peruskoulusta saavutetaan.

Tilaisuuden kohderyhmänä ovat koulujen kehittämisen parissa toimivat sivistystoimen, rehtoreiden, opettajien ja oppilaiden edustajat sekä järjestöt, vanhempainyhdistykset, yritykset, yhteisöt ja muut koulujen kehittämisen yhteistyötahot.

Tilaisuuteen pyydetään ilmoittautumaan 3.4.2019 mennessä osoitteessa https://tinyurl.com/paraskoulu-oulu

Kutsu ja ohjelma (PDF)

Tule mukaan kuulemaan ja keskustelemaan tasa-arvoisen peruskoulun tulevaisuudesta.
Löydetään yhdessä keinot, joilla teemme peruskoulustamme parhaan!

Tekoja ja ideoita kerätään ja jaetaan myös verkossa: www.paraskoulu.fi #paraskoulu #denbästaskolan

Muut #Paraskoulu-kampanjan alueelliset tilaisuudet > > >

Tutustu tarkemmin Peruskoulufoorumiin > > >

#Paraskoulu-kampanja on osa Uusi peruskoulu -hanketta ja se toteutetaan Opetushallituksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteistyönä.

Lisätiedot:

• opetusneuvos Leena Nissilä, Opetushallitus, [email protected], puh. 029 533 1155
• opetusneuvos Pia Kola-Torvinen, Opetushallitus, [email protected], puh. 029 533 1525
• undervisningsråd Maj-Len Engelholm, Utbildningsstyrelsen, [email protected], tfn 029 533 1601

• projektipäällikkö Sanna Vahtivuori-Hänninen, opetus- ja kulttuuriministeriö, [email protected], puh. 029 533 0134
• projektipäällikkö Pauliina Kupila, opetus- ja kulttuuriministeriö, [email protected], puh. 029 533 0280
• viestintäasiantuntija Nina Parkkulainen, opetus- ja kulttuuriministeriö, [email protected], puh. 029 533 0245

Kohderyhmät: julkinen hallinto, kunnat, kansalaiset, yritykset, järjestöt ja yhteisöt