Lapsen aika – Kohti kansallista lapsistrategiaa 2040 -raportin luovutustilaisuus

Tiistai 12.3.2019 klo 12.00 –  14.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö

Lapsen aika – Kohti kansallista lapsistrategiaa 2040 -raportin luovutustilaisuus

Millaisen lapsi- ja perhemyönteisen yhteiskunnan rakennamme yhdessä?

Aika: tiistai 12.3.2019 klo 12.30–14.00

Paikka: Keskustakirjasto Oodi, Regina-auditorio, Töölönlahdenkatu 4, Helsinki

Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö käynnistivät kansallista lapsistrategiaa pohjustavan työn keväällä 2018. Kansallinen lapsistrategia -hanke luovuttaa lapsistrategiaa pohjustavan raporttinsa lapsi- ja perhemyönteisen yhteiskunnan tavoitteiksi ja suuntaviivoiksi opetusministeri Sanni Grahn-Laasoselle ja perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikolle tiistaina 12.3.2019 Keskustakirjasto Oodissa järjestettävässä tilaisuudessa.

Kansallista lapsistrategiaa valmistelevan työn taustalla on hallituksen päätös. Työ on toteutettu 1.8.2018–28.2.2019.

Tavoitteena on ollut laajasti tutkittuun tietoon nojaava, lapsen ja perheen etua yhteiskunnallisessa päätöksenteossa vahvistava, poikkihallinnollinen valmistelutyö. Valmistelu on perustunut kansainvälisiin sopimuksiin, tutkimukseen ja tietoon sekä dialogiin lasten ja nuorten kanssa. Lapsifoorumeihin kutsuttiin yhteiseen keskusteluun mukaan laajasti sidosryhmiä: järjestöjä, kuntia, yrityselämää sekä nuoria ja lapsia. Työtä on tukenut ohjausryhmän lisäksi tutkijaryhmä. Mukaan työhön on sitoutettu myös talouden ja elinkeinoelämän toimijoita.

Lapsi- ja perhemyönteinen Suomi on tasa-arvoinen ja yhdenvertainen. Raportissa nostetaan esille lapsen ja nuoren hyvinvointiin ja oppimiseen varhaiskasvatuksessa ja koulutuksessa, osallisuuteen, turvallisuuteen, ihmissuhteisiin ja perheiden vanhemmuuden tukeen sekä työelämän perheystävällisyyden vahvistamiseen liittyviä uusimpia tutkimustuloksia. Tutkimustietoa on hyödynnetty pyytämällä runsasta sataa tutkijaa ja tutkijaryhmää kuvaamaan kaikkein keskeisimmät tutkimustuloksensa ja niihin perustavat toimenpidesuosituksensa.

Pyydämme ystävällisesti ilmoittautumaan luovutustilaisuuteen perjantaihin 8.3.2019 mennessä osoitteessa https://bit.ly/2H5XZiU. Tilaisuuteen mahtuu ensimmäiset 100 osallistujaa.

Tilaisuus on katsottavissa myös verkkolähetyksenä sekä jälkikäteen tallenteena osoitteessa http://videonet.fi/minedu/2019312/

Tilaisuuden ohjelma

Inbjudan och program

Tutustu tarkemmin Kansallinen lapsistrategia -hankkeeseen:
https://minedu.fi/lapsistrategia
https://stm.fi/lapsistrategia
#lapsistrategia

Lisätiedot:

• Projektipäällikkö Marianne Heikkilä, marianne.heikkila(at)minedu.fi, puh. 0295 3 30134
• Viestintäasiantuntija Nina Parkkulainen, nina.parkkulainen(at)minedu.fi, puh. 0295 3 30245

Kohderyhmät: julkinen hallinto, kunnat, media, kansalaiset, valtionhallinto, yliopistot ja korkeakoulut, yritykset, järjestöt ja yhteisöt