Jatkuvan oppimisen keskustelutilaisuus

Keskiviikko 27.2.2019 klo 11.00 –  13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Miten Suomen tärkeimmät korkean teknologian vertailumaat ovat edistäneet jatkuvaa oppimista tai pyrkineet poistamaan sen esteitä? Mitä muiden maiden malleista voitaisiin soveltaa suomalaisessa työelämässä?

 Työn murroksen myötä jatkuvan oppimisen merkitys kasvaa, sillä työelämässä pysyminen edellyttää osaamisen jatkuvaa päivittämistä. Owal Group on selvittänyt valtioneuvoston kanslian toimeksiannosta, miten yhteiskunnan rakenteiden tulisi tukea jatkuvaa oppimista. Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää TEAS-hankkeen tuloksista keskustelutilaisuuden.

Jatkuvaa oppimista käsittelevä selvitys tarkastelee Suomen keskeisten, korkean teknologian verrokkimaiden keinoja reagoida työn murrokseen sekä tapoja kehittää jatkuvan oppimisen rakenteita. Raportin mukaan jatkuvaa oppimista on muissa maissa edistetty muun muassa laatimalla yhteisiä toimenpideohjelmia, uudistamalla koulutus- ja opetustarjontaa sekä kokeilemalla yksilöön kohdistuvia rahoituskannusteita, kuten koulutusseteleitä.

Selvityksessä kuvataan Tanskan, Irlannin, Etelä-Korean, Alankomaiden ja Singaporen keinoja tukea jatkuvaa oppimista. Selvityksessä ei arvioida Suomen jatkuvaa oppimista tukevia rakenteita ja menettelyjä. Selvityksen tulokset perustuvat kirjallisuuskatsaukseen, kotimaisten ja kansainvälisten koulutuksen asiantuntijoiden haastatteluihin sekä asiantuntijatyöpajoihin. Useat maat ovat kehittäneet jatkuvan oppimisen monikanavaista rahoitusta sekä yksilön oppimismahdollisuuksien tukimuotoja erilaisia koulutustili- ja -setelimalleja hyödyntäen. Vertailun tulosten pohjalta esitettyjen suositusten mukaan myös Suomessa voisi olla hyödyllistä kokeilla vastaavia rahoitusmalleja vahvistaa yksilöön kohdistuvia rahoitusmalleja.

Ohjelma

11.00  Tilaisuuden avaus
Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen

11.15  Jatkuvan oppimisen kansainvälinen vertailu – selvityshankkeen tulokset
Senior partner Olli Oosi, Owal Group

11.45   Kommenttipuheenvuoro
Projektipäällikkö Raimo Vuorinen, Jyväskylän yliopisto

11.55  Kommenttipuheenvuoro
Tutkimusjohtaja Antti Kauhanen, ETLA

12.00   Paneelikeskustelu
Anne Brunila, Hanken
Kirsi Heinivirta, OKM
Tapio Huttula, Sitra
Ida Mielityinen, Akava

Reetta Räty juontaa

13.00  Tilaisuuden päättäminen

 

Seuraa tilaisuutta suorana tai katso myöhemmin tallenteena.

Lisätietoja:

Selvitykseen liittyen: Olli Oosi, Owal Group, puh. 050 530 4737
Hankkeesta yleensä: Matti Kajaste, OKM, puh. 0295 330378