Opettajankoulutusfoorumi Educassa: Opettajien ammatillinen oppiminen ja kumppanuudet -keskustelu

Lauantai 26.1.2019 klo 11.30 –  12.15

Opettajankoulutusfoorumi

Tule mukaan kuulemaan ja keskustelemaan, miten opettajankoulutuksen kehittämishankkeissa uudistetaan opettajien osaamista ja opettajankoulutusta.

Millaisia toimintatapoja on kehitetty varhaiskasvatuksen opettajien oppimisen uudistamiseen? Miten opettajankoulutuksen valintoja kehitetään? Millaisia uusia malleja on luotu opettajien koko työuran mittaiseen oppimiseen? Entä miten johtamisosaamista ja opettajankoulutuksen ohjelmia tulevaisuudessa kehitetään?

Opetus- ja kulttuuriministeriön v. 2016 asettaman Opettajankoulutusfoorumin tehtävänä on ollut uudistaa opettajien perus-, perehdyttämis- ja täydennyskoulutusta. Opettajankoulutuksen kehittämisen visio ja suuntaviivat linjataan Opettajankoulutuksen kehittämisohjelmassa, jonka tavoitteita edistetään yhteensä 45 kehittämishankkeen voimin.

Keskustelussa opettajankoulutuksen kehittämishankkeiden edustajat kertovat, miten hankkeet tukevat opettajien ammatillista kehittymistä ja millaisia malleja hankkeet tuottavat opettajille.

Hankkeiden alustuksia kommentoi asiantuntijapaneeli

erityisasiantuntija Mari Sjöström, Kuntaliitto
erityisasiantuntija Olavi Arra, OAJ
professori Auli Toom, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
opiskelija Saku Määttä, Helsingin yliopisto

Keskustelua vetävät professori Jari Lavonen (Helsingin yliopisto) ja johtaja Seija Mahlamäki-Kultanen (HAMK).

Tervetuloa mukaan keskusteluun!

Keskustelun teemat ja esiintyvät hankkeet:

Varhaiskasvatuksella vahvaksi

Matematiikan maailmaan
hankkeen vastuullinen johtaja Minna Hannula-Sormunen, Turun yliopisto

Uutta luovaa osaamista siltaamassa

Opettajankoulutuksen valinnat – ennakoivaa tulevaisuustyötä (OVET) -kehittämishanke
hankkeen vastuullinen johtaja, tiedekuntapäällikkö Anu Warinowski, Turun yliopisto

Uutta luova asiantuntijuus - opettajien perus- ja täydennyskoulutusta siltaamassa ULA
projektitutkija Teppo Toikka, Jyväskylän yliopisto

Osaava johtaminen

KAJO – Kasvatus- ja koulutusalan opetushenkilöstön vahvistuva johtajuusosaaminen
Mika Risku ja Eija Hanhimäki, Koulutusjohtamisen instituutti, Jyväskylän yliopisto, ja Ari Hyyryläinen JAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Koulun pedagogisen toimintakulttuurin kolmitasoinen johtaminen – KOPETI JO
universitetslärare Ann-Sofie Smeds-Nylund, Åbo Akademi

 

Lisätiedot: