Opetus- ja kulttuuriministeriön kuulemistilaisuus A1-kielen opetuksen varhentamiseen liittyvistä muutosasetuksista

Perjantai 17.8.2018 klo 09.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää kuulemistilaisuuden A1-kielen opetuksen varhentamista koskevista esityksistä. Kuulemistilaisuudella täydennetään parhaillaan käynnissä olevaa lausuntokierrosta.

Pääministeri Juha Sipilän hallitus hyväksyi vuosien 2019–2022 julkisen talouden suunnitelman valtioneuvoston yleisistunnossa 13. huhtikuuta 2018. Päätöksen myötä ensimmäisen vieraan kielen (A1-kielen) opiskelu päätettiin varhaistaa alkamaan viimeistään perusopetuksen ensimmäisen vuoden keväällä.

A1-kielen opiskelu alkaa nykyisin pääasiassa perusopetuksen 3. vuosiluokalta. A1-kielen opetus esitetään alkamaan viimeistään 1. vuosiluokan kevätlukukautena. Uudistus kasvattaa 1-2 vuosiluokilla annettavaa A1-kielen opetusta yhteensä 2 vuosiviikkotunnilla. Varhaisempi kieltenopetus koskee kaikkia ensimmäisen vuosiluokan oppilaita 1.1.2020 alkaen.

Esitykseen sisältyy ehdotus perusopetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta annetun valtioneuvoston asetuksen (1435/2001) 6 §:n 1 momentin muuttamisesta sekä ehdotus perusopetusasetuksen (852/1998) vuosittaista ja viikoittaista tuntimäärää koskevan 3 §:n 1 momentin muuttamisesta. Asetusmuutosten esitetään tulevaksi voimaan 1.1.2020.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt toimittamaan lausunnonantajien lausunnon sähköisesti viimeistään 10.8.2018. Valmisteluaikataulun vuoksi ministeriö järjestää lausuntopyynnön lisäksi erillisen kuulemistilaisuuden 17.8.2018 klo 9.00 alkaen opetus- ja kulttuuriministeriössä. Kuulemistilaisuus on tarkoitettu erityisesti niille tahoille, joiden kannalta lausuntopyynnön aikataulu on haasteellinen.

Kuulemistilaisuuteen tulevia pyydetään valmistautumaan kommenttipuheenvuoroon sekä tiivistämään lausunnon keskeinen sisältö. 26.6.2018 päivätyt asetusluonnokset sekä asetusmuistio löytyvät lausuntopalvelu.fi nettisivulta. Säädösluonnokset on käännetty myös ruotsiksi.

Lisätietoja antavat opetusneuvos Minna Polvinen ([email protected]) ja hallitussihteeri Kirsi Lamberg ([email protected]).

Ohjelma      
Tilaisuuden avaus
- Ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen, opetus- ja kulttuuriministeriö


Asetusmuutosten esittely ja valmistelun tausta
- Hallitussihteeri Kirsi Lamberg, opetus- ja kulttuuriministeriö
- Opetusneuvos Minna Polvinen, opetus- ja kulttuuriministeriö


Kommenttipuheenvuorot (5-10 min/taho)

                   
Yhteenveto ja johtopäätökset
- Ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen, opetus- ja kulttuuriministeriö


Aika: 17.8.2018, klo 9:00

Paikka: Opetus- ja kulttuuriministeriö, Meritullinkatu 10, Helsinki (Kokoushuone Kalevala).

 

Ilmoittautuminen             
Ilmoittautuminen viimeistään 13.8.2018 mennessä. Ilmoittaudu tästä linkistä


Asetusluonnokset perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta annetun asetuksen sekä perusopetusasetuksen muuttamisesta löytyvät osoitteesta: lausuntopalvelu.fi 

Kohderyhmät: julkinen hallinto, kunnat, järjestöt ja yhteisöt