Ammatillisen koulutuksen kehittämisen hankepäivä

Perjantai 13.4.2018 klo 09.00 –  15.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Tilaisuus on suunnattu koulutuksen järjestäjien keskijohdolle, kehittämishankkeista vastaaville ja muille hanketoimijoille sekä kaikille reformin toimeenpanoa tekeville henkilöille.

Hankepäivän tarkoituksena on

  • tarjota mahdollisuus tutustua käynnissä oleviin ja päättyneisiin hankkeisiin,
  • jakaa kehittämistyön tuloksia ja osaamista, verkostoitua hanketoimijoiden kanssa
  • muodostaa yhteistä näkemystä kehittämistyön tavoitteista ja kokonaisuudesta sekä
  • löytää uusia ideoita ja näkökulmia reformin toimeenpanoon.

Hankepäivän aikana voi lisäksi osallistua työpajoihin, joissa työstetään yhdessä ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanoon liittyviä teemoja. Alustavia teemoja ovat: työpaikalla järjestettävä koulutus, digitaaliset palvelut, henkilökohtaistaminen, opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen kehittäminen ja osaamisperusteisuuden edistäminen. Hankepäivän yhtenä tavoitteena on lisäksi saada ideoita siihen, mihin tulevaa hanketoimintaa tulisi koulutuksen järjestäjien mielestä erityisesti kohdentaa.

Hankepäivään osallistuvia hanketoimijoita pyydetään esittelemään hankkeitaan hanketorilla. Tilaisuudessa esiteltävät hankkeet ovat ammatillisen koulutuksen kehittämiseen painottuvia valtionavustus tai ESR-hankkeita.

Kutsu ja ohjelma

Ilmoittautuminen viimeistään 6.4.2018 tämän linkin kautta:

https://www.webropolsurveys.com/S/37D9B7DDEF0CBF24.par

 

Lisätietoja:

Tomi Kytölä (OKM), puh. 02953 30293, etunimi.sukunimi@minedu.fi
Marjatta Säisä (OPH), puh. 02953 31439, etunimi.sukunimi@oph.fi

 

Kohderyhmät: media