Opettajankoulutusfoorumin seminaari

Torstai 5.4.2018 klo 09.00 –  16.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opettajankoulutusfoorumin seminaari

Seminaarin teemana on tutkimusperustainen ja kansainvälinen opettajankoulutus. Lisäksi seminaarissa keskustellaan mm. seksuaalisen häirinnän ehkäisemisestä ja hankkeiden tulevasta raportoinnista sekä tutustutaan opettajankoulutuksen kehittämishankkeisiin.

Opettajankoulutusfoorumin seuraava seminaari järjestetään torstaina 5.4.2018 klo 10.00–16.00 Jyväskylässä. Seminaaripaikkana on Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Dynamo-talo (Lutakon kampus, Piippukatu 2). Mahdollisuus tutustua hanketorilla esittäytyviin opettajankoulutushankkeisiin sekä aamukahvit ovat tarjolla klo 9.00 alkaen.

Seminaarin teemana on tutkimusperustainen ja kansainvälinen opettajankoulutus. Lisäksi seminaarissa keskustellaan hankkeiden tulevasta väliraportoinnista sekä kuullaan opettajankoulutuksen kehittämishankkeiden esittäytymisiä. Opettajankoulutuksen hankkeisiin ja koulutukseen päästään tutustumaan myös hanketorilla. Iltapäivälle on varattu aikaa foorumin jaosten työskentelyä varten.

Seminaarissa käydään keskustelu myös seksuaalisen häirinnän ehkäisemisestä. Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää keväällä 2018 varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, toisen asteen oppilaitosten sekä korkeakoulujen oppimisyhteisöjen turvallisuuskulttuuria kehittävän laajan toimenpideohjelman. Osana toimia seksuaalisen häirinnän ja muun epäasiallisen käyttäytymisen ehkäisemiseksi, ministeriö on antanut Opettajankoulutusfoorumille tehtäväksi koota yhteen hyviä käytäntöjä, miten seksuaalisen häirinnän vähentämisen ja ehkäisemisen sisällöt otetaan mukaan opettajien perus- ja jatkokoulutukseen. (Ks. OKM:n tiedote 6.3.2018)

Seminaariin ovat tervetulleita kaikki Opettajankoulutusfoorumin ja jaosten jäsenet, opettajankoulutuksen kehittämishankkeiden edustajat sekä muut foorumin toiminnasta kiinnostuneet.

Seminaarin kaikille yhteiset osuudet ovat katsottavissa myös verkkolähetyksenä sekä jälkikäteen tallenteena. Videotallenteet >  > >

Seminaarin ohjelma

Tutustu opettajankoulutuksen kehittämishankkeisiin

Twitterissä #opettajankoulutusfoorumi

Esitykset

Seminaarin avaus ja teemat, hankkeiden raportointiin valmistautuminen, seksuaalisen häirinnän ja muun epäasiallisen käyttäytymisen ehkäiseminen (tulossa...)
Opettajankoulutusfoorumin pj, professori Jari Lavonen, Helsingin yliopisto

Tervetuloa Jyväskylään! JAMK Ammattillisen opettajakorkeakoulun esittely
Johtaja Pekka Risku, JAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Toimintaa ja kohtaamisia – osallisuuden ja ihmisoikeusperustaisuuden vahvistaminen ammatillisessa opettajankoulutuksessa
Yliopettaja Liisa Vanhanen-Nuutinen, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu ja
lehtori Seija Eskola, JAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Kieli- ja kulttuuritietoinen koulutus DivEd
Koordinaattori Tarja-Riitta Hurme ja kiertävä kouluttaja Kiia Kuusento, Turun yliopisto

Sukupuolen ja muut erot huomioivan tasa-arvosuunnittelun ja -työn sisältöjen kehittäminen Suomen opettajankoulutuksiin (SetSTOP)
Projektitutkija Ilmari Leppihalme, Oulun yliopisto

Monikielisyys vahvuudeksi – selvitys Suomen kielivarannon tilasta ja kehittämistarpeista
Selvityshenkilö, professori, vararehtori Riitta Pyykkö, Turun yliopisto

Koulutusvienti oppilaitosten arjessa – millaista osaamista tarvitaan?
Toimitusjohtaja Mervi Jansson, Omnia Education Partnership ja
yliopistonopettaja Pasi Ikonen, Jyväskylän yliopisto

Kohderyhmät: yliopistot ja korkeakoulut, järjestöt ja yhteisöt