Det nya gymnasiet – reform under beredning -seminarium

Maanantai 20.11.2017 klo 09.00 –  15.30

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Representanter för alla svenskspråkiga gymnasier i Finland välkomnas till ett seminarium om gymnasiereformen som är under beredning just nu.

#uusilukioUnder hösten 2017 ordnar UKM tillsammans med Regionförvaltningsverken och Utbildningsstyrelsen regionala seminarier för alla gymnasiers representanter för att diskutera och fånga upp utvecklingsförslag.

 


Seminarierna ordnas med samma innehåll på olika håll i Finland och är en del av ett mera omfattande stödprogram för reformen med syfte att i det här skedet samla in erfarenheter och utvecklingsförslag. Det svenskpråkiga tillfället i Tammerfors har ytterligare som syfte att sammanföra de svenskspråkiga gymnasieaktörerna till diskussion och sammankomst kring svenskspråkiga gymnasiefrågor.

Seminariet hålls i Nordens Hus, Stora salen, Otavalankatu 9, 33100 Tammerfors
Inbjudan (pdf)

 

Anmäl dig till seminariet i Tammerfors senast 10.11.2017 via denna länk.
Frågor om anmälan och annulleringar riktas till yvonne.bergholm(a)avi.fi

Kom med och för fram era erfarenheter och önskemål för gymnasiets utveckling på svenska i Finland.

Varmt välkomna!

Ytterligare information:

Överinspektör Disa Widell, Regionförvaltningsverket, tfn 0295 018 621, disa.widell(a)avi.fi