Työpaja: Osaamisen tunnustamisen ja työn opinnollistamisen tila ja kehittämistarpeet korkeakouluissa

Torstai 2.11.2017 klo 09.00 –  14.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Paikka: Kokoustila Jukola, OKM, Meritullinkatu 1

Tilaisuus on tarkoitettu erityisesti henkilöstölle, jolla on kokemusta aiemman osaamisen tunnustamisesta/työn opinnollistamisesta ja näiden kehittämisestä, mielellään laajasti yliopiston tai ammattikorkeakoulun tasolla. Seminaariin toivotaan osallistuvan 1-3 edustajaa kustakin kutsutusta organisaatiosta.

Hallituksen strategiset tavoitteet konkretisoituvat kärkihankkeissa. Yksi kärkihankkeissa (osaamisen ja koulutuksen kärkihanke 3.) toteutettavista toimenpiteistä on korkeakouluopintojen sujuvoittaminen parantamalla etenkin työelämässä hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista sekä opiskelun ohella tehtävän työn opinnollistamista ja hyväksilukua. Tämän edistämiseksi tehdään korkeakoulukohtainen arviointi, jonka perusteella määritellään kehittämiskohdat.

Opetus- ja kulttuuriministeriö toteuttaa arvioinnin hyödyntäen olemassa olevia aineistoja, ensisijassa korkeakoulujen kärkihankeraportointeja keväältä 2017 sekä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen osaamisen tunnustamista koskevia ohjeita ja prosessikuvauksia. Osa arviointia on 2.11.2017 järjestettävä työpaja, jossa käsitellään alustavia tuloksia ja korkeakoulujen kokemuksia. OKM toteuttaa työpajan yhteistyössä Haaga-Helian/Verkkovirta-hankkeen kanssa.

 

OHJELMA

9.00   Aamukahvi

9.30   Tilaisuuden avaus

  Ryhmän päällikkö Birgitta Vuorinen, opetus- ja kulttuuriministeriö (esitys)

9.45   Osaamisen tunnustaminen ja työn opinnollistaminen korkeakouluissa

  Opetusneuvos Petri Haltia, opetus- ja kulttuuriministeriö (esitys)

  Yliopettaja Liisa Vanhanen-Nuutinen, Haaga-Helia ammatillinen opettajakorkeakoulu (esitys)

10.15   Työskentelyä ja kokemusten jakamista

12.00   Lounas

12.45   Työskentelyn yhteenveto ja esiin nousseet avainkysymykset

  AHOT-arvioinnin alustavia tuloksia

  Suunnittelija Pia Mikkola, opetus- ja kulttuuriministeriö (esitys)

  Yhteenveto, mitä seuraavaksi?

14.00   Tilaisuus päättyy

 

Tilaisuutta koskeviin tiedusteluihin vastaavat:

- opetusneuvos Petri Haltia, [email protected]

- suunnittelija Pia Mikkola, [email protected]

- hallinnollinen avustaja Marika Bäckman, [email protected]

 

Kohderyhmät: yliopistot ja korkeakoulut