Korkeakoulutukseen pääsy, joustavat opintopolut ja nykyistä pidemmät työurat – korkeakoulutuksen kärkihankkeet ja EUROSTUDENT VI -seminaari

Tiistai 22.8.2017 klo 10.00 –  16.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Seminaarissa käsitellään pääministeri Sipilän hallituksen ohjelman kärkihanketeemoja korkeakoulutuspolitiikassa: korkeakoulutukseen pääsy, joustavat opintopolut ja nykyistä pidemmät työurat. Näitä samoja asioita on tutkittu myös Euroopan laajuisessa korkeakouluopiskelijoille tehtävässä EUROSTUDENT VI -tutkimuksessa.

Seminaarissa kuullaan korkeakoulutuksen kärkihankkeiden tilannekatsauksen lisäksi EUROSTUDENT VI -tutkimuksen keskeisistä tuloksista, jonka jälkeen jakaannutaan ryhmiin eskustelemaan kolmesta edellä mainitusta teemasta. Ensimmäisessä työryhmässä paneudutaan erityisesti toisen asteen ja korkea-asteen nivelvaiheeseen ja korkeakouluihin pääsyyn. Toisessa työryhmässä pohditaan työn opinnollistamista, harjoittelujen kehittämistä ja joustavia opintopolkuja sekä aiemmin hankitun osaamisen tunnistamista. Kolmannessa työryhmässä paneudutaan korkeakoulutuksen uusiin muotoihin ja korkeakoulupedagogiikan kehittämiseen. Työryhmissä taustoitetaan teemoja EUROSTUDENT-tutkijoiden artikkelien löydösten pohjalta.

Ministeriö toivoo seminaariin runsasta osallistumista korkeakoulukentältä, erityisesti kärkihankerahoitusta saaneiden ja hakeneiden toimesta.

Lisätietoja seminaarista ja sen teemoista antaa opetusneuvos Johanna Moisio, [email protected].

Seminaarin yhteinen osio lähetetään myös verkkolähetyksenä: http://videonet.fi/web/minedu/20170822/

Tervetuloa!

Tilaisuuden ohjelma

Esitykset

Seminaarin avaus
Birgitta Vuorinen, opetus- ja kulttuuriministeriö

Korkeakoulutuksen kärkihankerahoitus tukee muutosta
Aija Töytäri ja Ilmari Hyvönen, opetus- ja kulttuuriministeriö

Sujuvat opintopolut opiskelijoiden silmin – Eurostudent VI -tutkimuksen tuoreet kansalliset tulokset
Johanna Moisio, OKM ja Anna-Kaarina Potila, Tilastokeskus
sekä kommenttipuheenvuorot Jyri Lähdemaa Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ja Eero Löytöniemi Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK

Teemoittainen keskustelu:

  1. Korkeakoulutukseen hakeutuminen erilaisista taustoista, toisen asteen ja korkea-asteen nivelvaihe

Työryhmässä paneudutaan korkeakouluihin pääsyyn erilaisilla koulutustaustoilla ja toisen asteen ja korkea-asteen nivelvaiheeseen.

Puheenjohtajana Ilmari Hyvönen, opetus- ja kulttuuriministeriö

Eurostudent VI –artikkelin päähavaintojen esittelyt ja keskustelu:

Annukka Jauhiainen, Ei-ylioppilastaustaiset korkeakouluopiskelijat

Juhani Saari, Opiskelijoiden elämäntilanteet

Valtioneuvoston TEAS-hankkeen löytöjä:

Sakari Ahola, Opiskelijavalinnat ja korkeakouluopintojen nopeuttaminen

  1. Moninaiset korkeakouluopinnot

Työryhmässä pohditaan työn opinnollistamista, harjoittelujen kehittämistä ja moninaisia opintopolkuja sekä aiemmin hankitun osaamisen tunnistamista.

Puheenjohtajana Petri Haltia, opetus- ja kulttuuriministeriö

Eurostudent VI –artikkelien päähavaintojen esittelyt ja keskustelu:

Liisa Vanhanen-Nuutinen, Opintojen aikainen työssäkäynti – ongelma vai mahdollisuus ammattikorkeakoulu-opinnoissa?

Mirka Mäkinen-Streng, Opitulle tunnustusta – Aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen (AHOT) yleisyys, käytännöt ja kokemukset korkeakouluopiskelussa

Toni Kosonen, Opiskelijavaihdosta kansainvälistyville työurille – yhdenvertaisten mahdollisuuksien opintopolku?

  1. Korkeakoulutuksen kehittäminen

Työryhmässä paneudutaan korkeakoulutuksen haasteisiin, uusiin muotoihin ja korkeakoulupedagogiikan ja -ohjauksen kehittämiseen.

Puheenjohtajana Aija Töytäri, opetus- ja kulttuuriministeriö

Eurostudent VI –artikkelien päähavaintojen esittelyt ja keskustelu:

Leena Penttinen, Ohjaus ja opintojen eteneminen: opintoihin kiinnittymistä, arjen hallintaa ja tulevaisuusorientaatiota

Suvi Jokila, Korkeakouluopiskelijoiden kansainvälinen opiskelijavaihto, luonteva osa yhä useamman tutkintoa?

Erityisavustushankkeet kärkihankkeiden tukemiseksi:

Hanna Alaniska, OAMK, KOPE-hanke

Hannu Ikonen, JAMK, eAMK-hanke
 

Aineisto: Eurostudent VI -tutkimuksen artikkelisarja

 

Kohderyhmät: yliopistot ja korkeakoulut