Opetus- ja kulttuuriministeriön tapahtumia

Opetus- ja kulttuuriministeriön tapahtumakalenteriin on koottu ministeriön seminaareja ja tapahtumia sekä tilaisuuksia, joiden järjestämiseen ministeriö osallistuu.

Tulevia ja menneitä tapahtumia sekä niihin mahdollisesti liittyviä aineistoja voi tarkastella valitsemalla päivämäärän kalenterista.

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää kunnille suunnatun webinaarin oppivelvollisuuden laajentumisesta

Järjestäjä: OKM

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää webinaarin vapaan sivistystyön kautta hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta ja viemisestä osaksi kansallista Koski-tietovarantoa. Vapaan sivistystyön toimijoiden lisäksi webinaari on tarkoitettu muiden koulutusmuotojen edustajille, erityisesti opinto-ohjaajille ja muille osaamisen tunnustamisen parissa toimiville.

Järjestäjä: OKM

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää EUROSTUDENT VII -tutkimusartikkeleiden julkaisutilaisuuden torstaina 15.4.2021 klo 9.00-11.00. Tilaisuus järjestetään Teams-webinaarina.

Järjestäjä: OKM

Saamen kielten ja saamenkielisen opetuksen kehittämistyöryhmän loppuraportti luovutetaan opetusministeri Jussi Saramolle ja valtiosihteeri Tuomo Puumalalle  Samalla julkistetaan saamenkielisen sosiaali- ja terveysalan henkilöstön kouluttamistarpeita koskeva selvitys. 

Järjestäjä: OKM

Keskustelutilaisuus ammatillisille erityisoppilaitoksille ja muille ammatillisen koulutuksen järjestäjille, joiden tehtävänä on vaativan erityisen tuen rajattu tehtävä järjestämisluvassa

Järjestäjä: OKM