Opetus- ja kulttuuriministeriön tapahtumia

Opetus- ja kulttuuriministeriön tapahtumakalenteriin on koottu ministeriön seminaareja ja tapahtumia sekä tilaisuuksia, joiden järjestämiseen ministeriö osallistuu.

Tulevia ja menneitä tapahtumia sekä niihin mahdollisesti liittyviä aineistoja voi tarkastella valitsemalla päivämäärän kalenterista.

Nuorisobarometrin 2019 aiheena on työ ja yrittäjyys. Nuorilta on kysytty suhtautumisesta työelämään, työttömyyteen sekä yrittäjyyteen. Teemoina ovat esimerkiksi työssä jaksaminen, työelämän muutos sekä työsuhteiden laatu.

Järjestäjä: OKM

Välkommen att delta i ett dialogseminarium och ge dina synpunkter.

Järjestäjä: OKM

Seminaarissa luodaan katsaus tulevaan, tarkastellaan verkkoaivoriihen tuloksia ja käynnistetään opettajankoulutuksen kehittämisohjelman uudistamistyö.

Järjestäjä: OKM