Opetus- ja kulttuuriministeriön tapahtumia

Opetus- ja kulttuuriministeriön tapahtumakalenteriin on koottu ministeriön seminaareja ja tapahtumia sekä tilaisuuksia, joiden järjestämiseen ministeriö osallistuu.

Tulevia ja menneitä tapahtumia sekä niihin mahdollisesti liittyviä aineistoja voi tarkastella valitsemalla päivämäärän kalenterista.

Järjestämme 2.3. kaikille korkeakoulutuksen saavutettavuudesta kiinnostuneille järjestyksessä toisen webinaarin, jossa käsitellään korkeakoulutuksen saavutettavuuden kannalta keskeisiä teemoja.

Järjestäjä: OKM

The main task of the Finnish Presidency will be to advance the Nordic Vision 2030, adopted by the Nordic Prime Ministers, according to which the Nordic region will be the most sustainable and integrated region in the world by 2030. The Vision’s focal points are a green Nordic region, a competitive Nordic region and a socially sustainable Nordic region.

Järjestäjä: OKM

Oppivelvollisuuden laajentumista käsittelevä tilaisuus, teemana koulutuksen järjestäjän ohjaus- ja valvontavastuu

Järjestäjä: OKM

Raportin luovutus ja webinaari.

Järjestäjä: OKM

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tehnyt tarkastuksen vuonna 2018 voimaan tulleen ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanosta. Lisäksi Owal Group selvitti ammatillisen koulutuksen reformin toimenpanon tilaa erityisesti ammatillisen koulutuksen laadun varmistamisen ja opiskelijoiden yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon näkökulmista. Owal Group selvitti myös koronavirusepidemian vaikutuksia ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2020.

Järjestäjä: OKM

Nuorisobarometri 2020 julkaistaan 23.3.2021 klo 9-11 etätilaisuutena.

Euroopan komissio on käynnistänyt Uusi eurooppalainen Bauhaus -hankkeen, jonka tavoitteena on löytää parempia elämisen ja asumisen tapoja. Pohjoismaisten ideoiden ja tarpeiden kartoittamiseksi ympäristöministeriö käynnistää yhteiset ja kaikille avoimet webinaarit uuden Bauhausin sisällöstä, toimintamallista ja tavoitteista keskustelemiseksi.

Järjestäjä: OKM, YM

Mediainfo: Uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon perustaminen etenee

Helsingin Eteläsatamaan kaavaillun uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon perustamisen etenemisestä kerrotaan 24.3.2021 virtuaalisessa tilaisuudessa kello 17.30 alkaen.

Tilaisuudessa ovat paikalla opetus- ja kulttuuriministeriön, Helsingin kaupungin, Arkkitehtuurimuseon, Designmuseon, hankkeen ohjausryhmän ja hankeorganisaation edustajat.

Lisätiedot ja ennakkoilmoittautumiset: [email protected]
 

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää verkkokeskustelutilaisuuden pienistä osaamiskokonaisuuksista (micro-credentials) maanantaina 29.3.2021 klo 10-14.

Järjestäjä: OKM

Webinaari on suunnattu taiteen perusopetuksen koulutuksen järjestäjille ja oppilaitoksille, erityisesti oppilaitosten rehtoreille ja muulle johtohenkilöstölle sekä taiteen perusopetuksen asiantuntijoille esimerkiksi kuntaorganisaatioissa.

Järjestäjä: OKM