Opetus- ja kulttuuriministeriön tapahtumia

Opetus- ja kulttuuriministeriön tapahtumakalenteriin on koottu ministeriön seminaareja ja tapahtumia sekä tilaisuuksia, joiden järjestämiseen ministeriö osallistuu.

Tulevia ja menneitä tapahtumia sekä niihin mahdollisesti liittyviä aineistoja voi tarkastella valitsemalla päivämäärän kalenterista.

Opetus- ja kulttuuriministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö kutsuvat teidät keskustelemaan EU/ETA-alueen ulkopuolella koulutuksen saaneiden sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden laillistamisprosessin ja sitä tukevan koulutuksen kehittämisestä.

Järjestäjä: OKM

Urheilun eettisten asioiden neuvottelukunnan tämänvuotisessa teemaseminaarissa pureudutaan lasten oikeuksiin liikunnassa asiantuntijoiden ja liikuntatoiminnan järjestäjien näkökulmista. Seminaari on suunnattu liikuntasektorin eri toimijoille sekä lasten oikeuksista kiinnostuneille.

Järjestäjä: OKM

Verkkotilaisuudessa esitellään elinikäisen ohjauksen strategiset tavoitteet vuosille 2020–2023.

Järjestäjä: OKM, TEM

 

Jatkuvan oppimisen parlamentaariset linjaukset, joiden pohjalta työikäisten osaamisen kehittämiseen liittyviä uudistuksia valmistellaan ja viedään lähivuosina eteenpäin, julkistetaan torstaina 17.12.2020. 

Järjestäjä: OKM, TEM, STM, VM

Valtakunnalliseen Koululaiskyselyyn vastasi tänä vuonna ennätykselliset yli 195 000 koululaista maamme ala- ja yläkouluista. Heistä yli puolet haluaisi aloittaa uuden harrastuksen.

Järjestäjä: OKM

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää verkossa keskustelutilaisuuden ”DSM-direktiivin 17 artiklan täytäntöönpano Suomessa”.