Opetus- ja kulttuuriministeriön tapahtumia

Opetus- ja kulttuuriministeriön tapahtumakalenteriin on koottu ministeriön seminaareja ja tapahtumia sekä tilaisuuksia, joiden järjestämiseen ministeriö osallistuu.

Tulevia ja menneitä tapahtumia sekä niihin mahdollisesti liittyviä aineistoja voi tarkastella valitsemalla päivämäärän kalenterista.

Tervetuloa Uudet lukutaidot -kehittämisohjelman julkistamistilaisuuteen 1.10.2020! Kehittämisohjelman tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten medialukutaitoja, tieto- ja viestintäteknologisia (tvt) taitoja sekä ohjelmoinnin osaamista varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa. Uudet lukutaidot -kehittämisohjelma on osa laajempaa opetus- ja kulttuuriministeriön käynnistämää Oikeus oppia kehittämisohjelmaa (2020-2022).

Järjestäjä: OKM

Opettajien työ varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin on ollut entistäkin tärkeämmässä roolissa viime aikoina. Opettajat ja heidän laaja-alainen osaamisensa mahdollistivat viime keväänä sen, että oppiminen ja opiskelu jatkuivat Suomessa, vaikka koulujen, oppilaitosten ja korkeakoulujen tiloja suljettiin.

Tervetuloa juhlimaan Suomen opettajia ja opettajuutta 5.10.2020 klo 17.00 – n. 18.00 live-lähetyksen välityksellä.

Järjestäjä: OKM

Suomen uusimman supertietokoneen Mahdin vihkiäiset pidetään virtuaalisesti keskiviikkona 7.10. klo 12.00-14.30. Tapahtumassa kuullaan Mahdin merkityksestä suomalaiselle tutkimukselle ja Mahdin pilottiprojektiin osallistuneet tutkijat kertovat kokemuksistaan. Mahdin käyttöönoton jälkeen Suomen kansallinen datanhallinnan ja laskennan ympäristö on valmis.

Koronatapausten määrä nuorten aikuisten ikäryhmässä on herättänyt keskustelua nuorten käyttäytymisestä ja kokemuksista korona-aikana. Valtion nuorisoneuvosto selvitti yhteistyössä Tilastokeskuksen kanssa 15-29-vuotiaiden nuorten mielipiteitä koronakriisissä.

Järjestäjä: OKM

Valtiosihteeri Tuomo Puumala jakaa tiedonjulkistamisen valtionpalkinnot tiistaina 13.10.2020 klo 14.30 Kansalliskirjaston Kupolisalissa (Unioninkatu 36, Helsinki).

Järjestäjä: OKM

Opettajankoulutusfoorumin syysseminaarissa taustoitetaan ohjelman uudistamistyötä sekä käynnistetään yhteinen työapajatyöskentely keskeisimmistä kehittämisen kohteista.

Järjestäjä: OKM

Tiedotustilaisuus Paimion parantola -säätiön perustamisesta

Paimion Parantolan säätiön perustamisasiakirja allekirjoitetaan 27. lokakuuta. Säätiön perustajia ovat Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, valtio, Alvar Aalto -säätiö sekä Paimion ja Turun kaupungit. Valtion puolesta perustamisasiakirjan allekirjoittavat tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko ja ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen.