Opetus- ja kulttuuriministeriön tapahtumia

Opetus- ja kulttuuriministeriön tapahtumakalenteriin on koottu ministeriön seminaareja ja tapahtumia sekä tilaisuuksia, joiden järjestämiseen ministeriö osallistuu.

Tulevia ja menneitä tapahtumia sekä niihin mahdollisesti liittyviä aineistoja voi tarkastella valitsemalla päivämäärän kalenterista.

Opetus- ja kulttuuriministeriö kunnioittaa opetusneuvos Armi Mikkolan elämäntyötä opettajankoulutuksen juhlaseminaarilla 17.1.2020 klo 12.30 - 16.00.

Järjestäjä: OKM

Opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisotyön ja –politiikan vastuualue järjestää avoimen tilaisuuden valtakunnallisten nuorisoalan osaamiskeskusten valtionapukelpoisuushausta. Tilaisuudessa vastataan seuraaviin kysymyksiin: Mitä ovat osaamiskeskukset? Mitä osaamiskeskuksilta toivotaan vuosina 2020-2023? Mitä valtionapukelpoisuutta haettaessa tulee ottaa huomioon? Tilaisuus tarjoaa myös mahdollisuuden verkostoitumiseen muiden osaamiskeskustoiminnasta kiinnostuneiden kanssa.

Järjestäjä: OKM

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää korkeakoulujen tutkimuksesta vastaavien vararehtoreiden ja tki-johtajien tapaamisen aiheena korkeakoulujen tutkimustoiminta, erityisesti TKI-tiekartta, vastuullinen tiede, kestävä kehitys, avoimuuden arviointi ja muut ajankohtaiset tutkimusasiat.

Järjestäjä: OKM

 

Educa-messut järjestetään Helsingin messukeskuksessa 24. - 25.1.2020. Opetus- ja kulttuuriministeriö osallistuu Educa-messuille omalla osastollaan 6H58. Messuosastolla on ministeriön asiantuntijoita vastaamassa kysymyksiin mm. oppivelvollisuuden laajentamisesta, opiskelijavalintauudistuksesta, jatkuvasta oppimisesta sekä oikeus oppia -hankkeesta.

Järjestäjä: OKM

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on valmistella ehdotus esittävän taiteen valtionosuusjärjestelmän uudistamiseksi. Työryhmä järjestää sidosryhmille kuulemistilaisuuden ennen kuin jättää lopullisen ehdotuksensa.

Järjestäjä: OKM

 

Educa-messut järjestetään Helsingin messukeskuksessa 24. - 25.1.2020. Opetus- ja kulttuuriministeriö osallistuu Educa-messuille omalla osastollaan 6H58. Messuosastolla on ministeriön asiantuntijoita vastaamassa kysymyksiin mm. oppivelvollisuuden laajentamisesta, opiskelijavalintauudistuksesta, jatkuvasta oppimisesta sekä oikeus oppia -hankkeesta.

Järjestäjä: OKM

Hankkeessa selvitettiin millaista yhteistyötä lukiot tekevät korkeakoulujen ja työelämän toimijoiden kanssa. Hanke on osa valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaa. Sen toteuttivat Turun yliopiston Koulutussosiologian tutkimuskeskus ja Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos.