Taide- ja taiteilijapolitiikan suuntaviivat

Taiteen tulevaisuus - Taide- ja taiteilijapolitiikan suuntaviivatOpetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä valmistelee ehdotukset toimenpiteistä, jotka parantavat taiteellisen toiminnan edellytyksiä.

Käsiteltäviä teemoja ovat muun muassa taiteilijoiden toimeentulo, koulutuksen merkitys toimialan kehittämisessä, taiteen jakelu ja levitys sekä digitalisaation ja kansainvälistymisen vaikutukset.

Työryhmä tarkastelee työssään taiteen ja sen toimintaympäristön muutoksia sekä niistä seuraavia muutostarpeita taiteen ja taiteilijoiden tuelle. Erityisen tärkeää työryhmän työssä on taiteenalojen erilaisuuden tunnistaminen.

Käynnissä oleva työ toteuttaa opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuripolitiikan strategiaa 2025. Siinä on todettu luovaa työtä ja tuotantoa koskevana strategisena tavoitteena, että ”taiteellisen ja muun luovan työn tekemisen edellytykset ovat parantuneet ja tuotannon ja jakelun muodot monipuolistuneet". Lähivuosien strategiseksi tavoitteeksi  on kirjattu, että ”taide- ja taiteilijapolitiikkaa kehitetään ottaen huomioon toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset, tulevaisuuden kehityssuunnat sekä taiteen alojen erilaisuus."

Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore kokoaa kehittämistyön tueksi taustatietoa ja -aineistoa käsiteltävistä teemoista. Samalla saadaan luotua tarkempi kokonaiskuva siitä, kuinka eri taiteenalojen rakenteet tällä hetkellä vaikuttavat taitelijoiden toimeentuloon ja työllistymiseen. Työryhmän tavoitteena on ennakoida, millainen on taiteen tulevaisuus. Se tarkastelee työssään taiteen ja sen toimintaympäristön muutoksia sekä niistä seuraavia muutostarpeita taiteen ja taiteilijoiden tuelle. Erityisen tärkeää työryhmän työssä on taiteenalojen erilaisuuden tunnistaminen.

Työryhmän kokoonpano edustaa laajaa asiantuntemusta eri taiteenaloilta ja taide- ja taiteilijapolitiikan osa-alueilta.Työryhmän työskentely käynnistyi loppuvuodesta 2017.

Kuulemistilaisuus 5.9.2018

youtube

Etsitkö tätä?

Ministeriö järjesti avoimen verkkoaivoriihen valmistelun tueksi. Keskusteluun taiteen tulevaisuudesta kutsuttiin osallistumaan sekä taiteilijat että taide- ja kulttuuripalvelujen käyttäjät.

Tiivistelmä tuloksista (PDF)