Riktlinjer och utveckling


Kuva: OKM/Elvi RistaReformen av yrkesutbildningen på andra stadiet är ett av regeringens spetsprojekt. Reformen förnyar yrkesutbildningen i sin helhet så att den motsvarar framtidens kompetensbehov.

 

 

I reformen förnyas finansieringen, styrningen, regleringen samt examina, anordnarstrukturen och sätten som utbildningen genomförs på. Gränserna mellan yrkesutbildning för unga och för vuxna slopas. Varje studerande erbjuds en möjlighet att bygga en sådan studieväg som passar honom eller henne bäst.

I genomförandeplanen för spetsprojekten och reformerna i det strategiska regeringsprogrammet har man preciserat åtgärderna, finansieringen och tidtabellen i fråga om reformen av yrkesutbildningen.

Reformen av yrkesutbildningen (linkki?)

 

Ytterligare information

Mika Tammilehto, överdirektör 
undervisnings- och kulturministeriet, Ammatillisen koulutuksen osasto (AMOS) 0295330308