Riktlinjer och utveckling


Kuva: OKM/Elvi RistaYrkesutbildningen utvecklas i enlighet med det aktuella regeringsprogrammet.

 

 

Här hittar du de viktigaste riktlinjerna och strategierna för yrkesutbildningen samt information om aktuella utvecklingsprojekt.

Utvecklingsprojekten De bästa

Kärnan i utvecklingsverksamheten är helheten De bästa, som består av fyra breda nätverksprojekt. Utvecklingsprojekten fungerar under 2017-2019.

Kontaktpersoner för projekten:

Det bästa kunnandet: [email protected], [email protected]
Den bästa servicen: [email protected]
Den bästa digihandledningen: [email protected]
Det bästa digistödet: [email protected]

Övriga utvecklingsrojekt

Förutom De bästa -projekten finns även andra projekt som arbetar med och utvecklar bl.a. individualisering, mångsidigare läromiljöer, öpna läromedel och ledningen.

 

Ytterligare information

Mika Tammilehto, överdirektör 
undervisnings- och kulturministeriet, Ammatillisen koulutuksen osasto (AMOS) 0295330308